Més Informació Descarregar Programa
  • Objectius i competències


Objectius del Màster en Enginyeria Industrial

El Màster en Enginyeria Industrial és de la via d'accés per obtenir les atribucions professionals d'enginyer superior. Et formaràs com
a responsable d'innovació tecnològica i podràs accedir a llocs directius d'empreses i organitzacions.

IQS compta amb les tecnologies més modernes i una metodologia pràctica per adquirir competències en àmbits com, per exemple, de projecte, càlcul, disseny, investigació, innovació i desenvolupament de productes, processos, instal·lacions i plantes industrials, entre d'altres.

Amb el Màster Universitari en Enginyeria Industrial aconseguiràs les competències específiques establertes per l'Ordre CIN / 311/2009, del 9 de febrer de 2009 i les atribucions de l'enginyer industrial com a activitat regulada a Espanya.

Informació oficial

Competències a adquirir

Per ser una titulació regulada, la majoria de les competències del Màster Universitari en Enginyeria Industrial estan definides en l'Ordre Ministerial CIN/311/2009, de 9 de febrer de 2009. Entre les teves competències estarà el projecte, càlcul, disseny, recerca, innovació i desenvolupament de productes, processos, instal·lacions i plantes industrials.

També estarà en el teu àmbit d'actuació la planificació estratègica aplicada a sistemes constructius i de producció, de qualitat i gestió mediambiental, la gestió tècnica i econòmica de projectes, i l'exercici de funcions de direcció general i adreça tècnica.
 

Així doncs, la realització del Màster en Enginyeria Industrial et permetrà adquirir les competències de caràcter: 

Professional: per preparar-te per a l'exercici de la professió de l'enginyeria industrial.

Empresarial: per orientar-te cap a la creació i direcció d'empreses de base tecnològica.

Investigador: per dirigir-te cap a la realització del programa de doctorat.