Més Informació Sol·licitar Admissió

En el pla d'estudis del Màster en Enginyeria es contempla la possibilitat que els estudiants realitzin, amb caràcter optatiu, pràctiques en centres de recerca o pràctiques remunerades en empreses del sector entre el segon i el tercer semestre.


IQS disposa d'un servei especialitzat en la cerca i assessorament per a la realització de les pràctiques.

Objectius de les pràctiques en empresa


Les pràctiques en empresa són optatives i es realitzen en el segon curs (semestre 3). Aquestes pràctiques són especialment interessants perquè:

Són un primer contacte amb el món laboral.

Orienten a l'estudiant en funció dels seus interessos professionals.

Ofereixen l'oportunitat real d'aplicar els coneixements teòrics i les competències adquirides.

Són la possibilitat d'accedir a un lloc de treball.

Confereixen un caràcter diferencial al currículum vitae.

Descarregar Programa

Más Información Masters