Pràctiques externes

En el pla d'estudis del Màster en Enginyeria es contempla la possibilitat que els estudiants realitzin, amb caràcter optatiu, Pràctiques en Indústries i Empreses (assignatura Pràcticum) per l'equivalent a 16 crèdits.

IQS disposa d'un servei especialitzat en la cerca i assessorament per a la realització de les pràctiques.

Objectius de les pràctiques externes

Les pràctiques en empresa són optatives i es realitzen en el segon curs (semestre 3). Aquestes pràctiques són especialment interessants perquè:
  • són un primer contacte amb el món laboral,
  • orienten a l'estudiant en funció dels seus interessos professionals,
  • ofereixen l'oportunitat real d'aplicar els coneixements teòrics i les competències adquirides,
  • són la possibilitat d'accedir a un lloc de treball, i
  • confereixen un caràcter diferencial al currículum vitae.