Més Informació Sol·licitar Admissió

Les sortides a Enginyeria Industrial gira entorn diversos sectors de la indústria en posicions de: direcció general, direcció tècnica, planificació, gestió, investigació, innovació, desenvolupament i producció a les indústries, centres de recerca i centres tecnològics.

Sortides laborals d'Enginyeria Industrial

Departaments de l'empresa: financer, comercial, control de gestió, màrqueting, trade-màrqueting, recerca de mercats, informàtica, comerç internacional , compres, supply chain, qualitat, R+D+i, recursos humans, etc.

Direcció d'àrees funcionals: producció, màrqueting i comercial, recursos humans i finances.

Sector serveis: auditoria, consultoria i assessoria, avaluació de projectes, mercat de valors, entitats financeres, banca, empreses de selecció de personal,assegurances, màrqueting, publicitat, instituts de recerca, distribució, turisme, sanitari, etc.

Sector industrial: alimentació i begudes, químic, siderúrgia, farmacèutic, automoció, paperer, ciment, editorial, cosmètica, tèxtil, etc.

Sector infraestructures: tecnologia, transport, telefonia, energia, logística, construcció, etc.

Àrea de recerca, a través dels estudis de màster i node/45 oferts per IQS.

Administració pública europea, estatal i autonòmica.

Docència.

Descarregar Programa

Más Información Masters