Més Informació Sol·licitar Admissió
  • Sortides Professionals

Els titulats del Màster Universitari en Enginyeria Industrial podran exercir professionalment en diversos sectors de la indústria en les posicions de direcció general, direcció tècnica, planificació, gestió, recerca, innovació, desenvolupament i producció en les indústries, centres de recerca i centres tecnològics.

Concretament:

Departaments de l'empresa: financer, comercial, control de gestió, màrqueting, trade-màrqueting, recerca de mercats, informàtica, comerç internacional , compres, supply chain, qualitat, R+D+i, recursos humans, etc.

Direcció d'àrees funcionals: producció, màrqueting i comercial, recursos humans i finances.

Sector serveis: auditoria, consultoria i assessoria, avaluació de projectes, mercat de valors, entitats financeres, banca, empreses de selecció de personal,assegurances, màrqueting, publicitat, instituts de recerca, distribució, turisme, sanitari, etc.

Sector industrial: alimentació i begudes, químic, siderúrgia, farmacèutic, automoció, paperer, ciment, editorial, cosmètica, tèxtil, etc.

Sector infraestructures: tecnologia, transport, telefonia, energia, logística, construcció, etc.

Àrea de recerca, a través dels estudis de màster i node/45 oferts per IQS.

Administració pública europea, estatal i autonòmica.

Docència.