Més Informació Descarregar Programa
  • Objectius i Competències


Objectius del Màster en Enginyeria Química

IQS porta més de 100 anys formant als químics i enginyers químics que lideren les principals empreses del sector. Entraràs a formar part dels professionals a l'avantguarda de la indústria química i tindràs accés a les millors oportunitats laborals del sector, tant en indústria com a investigació.

Et formaràs com a professional, investigador, gestor i emprenedor d'alt nivell per a la indústria química i de base química.

Adquiriràs els coneixements per al desenvolupament, la recerca i preparació de productes, processos i serveis, així com per a la gestió industrial i l'optimització de costos. La metodologia docent se centra en la realització d'un projecte real per a una gran empresa.

Informació oficial

El Màster en Enginyeria Química té previstes tres orientacions, que desenvoluparan en l'alumnat de forma especial les competències dirigides a l'activitat:

  • Professional: preparació per a l'exercici de la professió de l'Enginyeria Química.
  • Investigadora: dirigit a la realització del Programa de Doctorat.
  • Empresarial: orientat a la creació i direcció d'empreses de base tecnològica.

Competències a adquirir

La realització del Màster en Enginyeria Química et permetrà adquirir les següents competències:

Aplicar de forma avançada les Matemàtiques, la Química, la Física i l'Enginyeria a la pràctica professional de l'Enginyeria Química.

Identificar i donar solució a problemes complexos, poc familiars o amb incerteses dins de l'àmbit de l'Enginyeria Química, aplicant tècniques innovadores i eines actuals a l'execució de projectes d'enginyeria.

Dirigir i supervisar tot tipus d'instal·lacions, processos, sistemes i serveis de les diferents àrees industrials relacionades amb l'Enginyeria Química.

Domini de les eines tècniques i de gestió per a la recerca i el desenvolupament de processos, de productes i de serveis en la indústria química i afí, incloent habilitats en la gestió de coneixement i capacitat per desenvolupar i aplicar idees originals i per liderar projectes.

Capacitat per realitzar una pràctica responsable de la professió, incorporant els arguments ètics i deontològics necessaris per treballar en un entorn professional de forma responsable.

Capacitat de comunicar-se eficaçment de forma oral i escrita tant amb interlocutors especialitzats com amb públics no especialitzats, fins i tot en anglès i d'utilitzar l'anglès com a llengua de treball.

Entendre tots els aspectes contemporanis relacionats amb l'exercici de la professió així com la necessitat d'integrar nous coneixements durant tota la vida professional.