Més Informació Sol·licitar Admissió

El Màster en Enginyeria Química consta de 90 ECTS, estructurats en dos semestres lectius de 30 ECTS més un tercer semestre de 30 ECTS per realitzar el Treball de Fi de Màster, que ha de ser presentat en sessió pública i defensat davant un tribunal.

Tipus assignatura: OU = Obligatòria | OP = Optativa
 
Mòdul Enginyeria de processos i producteTipusECTSFitxa
Projecte IOU6,0
Processos i productesOU3,0
Disseny funcionalOU3,0
Simulació i optimització de processosOU3,0
Dinàmica de fluidsOU3,0
Seguretat industrialOU3,0
Projecte IIOU3,0
Materials i corrossióOU3,0
Sistema de control de processosOU3,0
Estructures i construccions industrialsOU3,0
Tecnologia elèctricaOU3,0
Energia i medi ambientOU3,0
Optativa 1OP3,0 
Optativa 2:
- Disseny d'experiències
- Nanotecnologia
- Biotecnologia
- Canvi d'escala
OP3,0

 

Mòdul Gestió i optimització de la producció i la sostenibilitatTipoECTFicha
Gestió de projectesOU3,0
Gestió de la innovació i de la informacióOU3,0
Costos i economia d'empresaOU3,0
Optativa 1OP3,0 
Optativa 2:
- Gestió de la producció i d'operacions
- Gestió de la qualitat
- Manteniment d'instal·lacions
- Gestió de materials i logística

OP


 
3,0

 

 

TFMTipusECTS
Treball de Fi de MàsterOU30El màster dóna accés al programa de doctorat en Química i Enginyeria Química amb repetides mencions de qualitat. Actualment posseeix la menció cap a l'excel·lència (BOE, Resolució 6 d'octubre de 2011 de la Secretaria General d'Universitats del Ministeri d'Educació).

Línies de recerca

Podràs realitzar el teu Treball de Fi de màster (TFM) a IQS o en centres d'altres països amb els quals IQS manté estreta relació. Els laboratoris del Departament d'Enginyeria Química d’IQS treballen en les següents línies de recerca.

Laboratori de Biotecnologia i Control de Processos:

Estudi de processos biotecnològics amb microorganismes: obtenció de transglutaminasa de blat de moro en Escherichia coli i en Pichia pastoris.

Ajust de controladors.

Aplicació d'elements finits a la simulació d'entorns vasculars i neurològics complexos.

Simulació de processos complexos mitjançant programari orientat a objectes.

Desenvolupament de programari per a l'ensenyament assistit per ordinador.

Laboratori de Ecotecnologia:

Desenvolupament de processos industrials no contaminants.

Minimització, reciclat i valorització de subproductes i residus de la indústria química.

Laboratori PQAT (Hi-Tech Chemical Processes)

Avaluació de riscos en processos industrials: anàlisi quantitativa del risc.

Aplicacions de l'anàlisi tèrmica i de la calorimetria: cinètica no paramètrica de transformacions químiques i físiques; estabilitat tèrmica de productes químics i nanomaterials; estabilitat tèrmica de processos de síntesi industrial.

Intensificació de processos per a Química Fina i Especialitats: reactors continus i tècniques de separació contínua basades en absorció.

Simulació numèrica de processos: simulació en estat estacionari i en manera dinàmica; dinàmica de fluids computacional (CFD).

Valorització de residus, amb un enfocament especial en la generació d'energia a partir de residus agroindustrials.

Descarregar Programa

Más Información Masters