Més Informació Sol·licitar Admissió

El Màster en Enginyeria Química consta de 90 ECTS, estructurats en dos semestres lectius de 30 ECTS més un tercer semestre de 30 ECTS per realitzar el Treball de Fi de Màster, que ha de ser presentat en sessió pública i defensat davant un tribunal.

Tipus assignatura: OU = Obligatòria | OP = Optativa
 
Mòdul Enginyeria de processos i producteTipusECTS
Project IOU6,0
Processes and productsOU3,0
Functional designOU3,0
Simulation and optimisation of processesOU3,0
Fluid dynamicsOU3,0
Industrial safetyOU3,0
Project IIOU3,0
Materials and CorrosionOU3,0
Process Control SystemsOU3,0
Structures and industrial buildingsOU3,0
Electrical technologyOU3,0
Energy and environmentOU3,0
Optional subject 1OP3,0
Optional subject 2OP3,0

 

Mòdul Gestió i optimització de la producció i la sostenibilitatTipusECTS
Project ManagementOU3,0
Innovation and information managementOU3,0
Costs and business economyOU3,0
Optional subject 1OP3,0
Optional subject 2OP3,0
 
 
Mòdul d'assignaturas optatives TipusECTS
Sustainable Engineering                               OP3,0
Design of ExperimentsOP3,0
Nanotechnology OP3,0
Scale-upOP3,0
Formulation Science and TechnologyOP3,0
Data AnalysisOP3,0
Facility ManagementOP3,0
Materials Management and LogisticsOP3,0

 

 
TFMTipusECTS
Treball de Fi de MàsterOU30 
 

Coneix els reptes industrials abordats a les assignatures de Projectes amb empreses multinacionals

Veure més

Línies de recerca

Podràs realitzar el teu Treball de Fi de màster (TFM) a IQS o en centres d'altres països amb els quals IQS manté estreta relació. Els laboratoris del Departament d'Enginyeria Química d’IQS treballen en les següents línies de recerca.

Laboratori de Biotecnologia i Control de Processos:

Estudi de processos biotecnològics amb microorganismes: obtenció de transglutaminasa de blat de moro en Escherichia coli i en Pichia pastoris.

Ajust de controladors.

Aplicació d'elements finits a la simulació d'entorns vasculars i neurològics complexos.

Simulació de processos complexos mitjançant programari orientat a objectes.

Desenvolupament de programari per a l'ensenyament assistit per ordinador.

Laboratori de Ecotecnologia:

Desenvolupament de processos industrials no contaminants.

Minimització, reciclat i valorització de subproductes i residus de la indústria química.

Laboratori PQAT (Hi-Tech Chemical Processes)

Avaluació de riscos en processos industrials: anàlisi quantitativa del risc.

Aplicacions de l'anàlisi tèrmica i de la calorimetria: cinètica no paramètrica de transformacions químiques i físiques; estabilitat tèrmica de productes químics i nanomaterials; estabilitat tèrmica de processos de síntesi industrial.

Intensificació de processos per a Química Fina i Especialitats: reactors continus i tècniques de separació contínua basades en absorció.

Simulació numèrica de processos: simulació en estat estacionari i en manera dinàmica; dinàmica de fluids computacional (CFD).

Valorització de residus, amb un enfocament especial en la generació d'energia a partir de residus agroindustrials.

Descarregar Programa

Más Información Masters