Més Informació Sol·licitar Admissió
  • Professorat

El professorat que imparteix el Màster es resumeix en el llistat adjunt:

Equip de Coordinació

Coordinador del Màster:
Dr. Julià Sempere Cebrian. Professor. Departament d'Enginyeria Química. IQS School of Engineering. Universitat Ramon Llull

Responsable dels programes d'IQS School of Engineering:
Dr. Jordi Díaz. Degà d'IQS School of Engineering. Universitat Ramon Llull
 

Professorat

Sr. Francisco Amaro Martínez
Gestió Empresarial
Dra. Ester Bernadó Mansilla
Dr. Carles Colominas Guàrdia
Enginyeria Química i Ciència de Materials
Dr. Sergi Colominas Fuster
Química Analítica i Aplicada
Dra. Laura Fernández Ruano
Dr. Giovanni Gómez Gras
Enginyeria Industrial
Sr. Manuel Guerris Larruy
Sra. Núria Llaverias Baqués
Enginyeria Industrial
Dr. Fèlix Llovell Ferret
Enginyeria Química i Ciència de Materials
Dr. Jordi Martorell López
Enginyeria Química i Ciència de Materials
Dr. José Javier Molins Vara
Enginyeria Química i Ciència de Materials
Dra. Rosa Nomen Ribé
Enginyeria Química i Ciènca de Materials
Dr. Josep Oriol Pou Ibar
Enginyeria Química
Dr. Alejandro Rolán Blanco
Enginyeria Industrial
Dr. Julià Sempere Cebriàn
Enginyeria Química i Ciència de Materials
Dr. Eduard Serra Hosta
Enginyeria Química i Ciència de Materials