Més Informació Sol·licitar Admissió

Sobre la mobilitat en el Màster en Enginyeria Química

El Treball de Fi de Màster en Enginyeria Química es podrà desenvolupar en entorns industrials o empresarials (perfils professional i empresarial), acadèmics o de centres de recerca (perfil investigador) o de forma mixta, depenent de l'orientació de l'estudiant. Per això, es contempla que la realització del Projecte final de Màster pugui incloure un període d'estada en pràctiques en empreses.

Els estudiants matriculats en el Màster en Enginyeria Química que hagin cursat les matèries del primer i segon semestres del pla d'estudis podran sol·licitar, sempre que compleixin els requisits necessaris, poder realitzar parcial o totalment el Treball de Fi de Màster a una altra universitat, centre de recerca o empresa nacional o estrangera, amb la qual s'hagi establert un conveni de col·laboració amb aquesta finalitat.

Així mateix, estudiants d'altres universitats que estiguin cursant un Màster similar al Màster en Enginyeria Química podran sol·licitar realitzar el seu Treball de Fi de Màster en un dels grups de recerca de la IQS School of Engineering participants en el Màster en Enginyeria Química, sempre que prèviament s'hagi establert un conveni de col·laboració entre ambdues institucions.

Descarregar Programa

Más Información Masters