Més Informació Sol·licitar Admissió

A IQS, les teves expectatives professionals i laborals són més elevades, perquè des del primer dia estaràs en contacte amb les empreses més capdavanteres.

Amb el Màster en Enginyeria Química, podràs integrar-te immediatament com a professional en la indústria química i afí1, en la qual els enginyers químics despleguen la seva activitat en els càrrecs més diversos, que van des de l'enginyeria bàsica o el manteniment d'instal·lacions fins a la direcció general, passant per la coordinació de R+D o la gestió de la producció, entre d'altres.

També podràs decidir formar la teva pròpia empresa o incorporar-te a la vida acadèmica com a investigador o com a docent.

Com a titulat en el Màster en Enginyeria Química, IQS posa a la teva disposició el Servei de Carreres Professionals que gestiona la Borsa de Treball una vegada ha finalitzat el programa.Posteriorment, et podràs incorporar a Alumni-IQS amb la seva pròpia borsa de treball per a professionals amb experiència.

1. Indústria alimentària i de productes de consum, de recobriments i pintures, tèxtil, de lubrificants, paperera, de principis actius farmacèutics i farmacèutica, de polímers i de transformats, de tractaments mediambientals o de combustibles i energètica, entre unes altres.

Per sectors

 • Indústria
 • Enginyeria
 • Bioenginyeria
 • Química
 • Medi Ambient
 • Biotecnologia
 • Energia i combustibles
 • Electrònica
 • Automoció
 • Alimentació
 • Farmàcia
 • Polímers i transformats

Per perfil professional

 • Direcció de Projectes
 • Responsable de laboratori
 • Responsable d'operacions
 • Investigador
 • Gestió de projectes
 • Control de qualitat
 • Manteniment, gestió i innovació
 • Consultor
 • Professional independent per a la realització d'auditories i certificacions

Descarregar Programa

Más Información Masters