Més Informació Sol·licitar Admissió

El pla d'estudis del Màster Universitari en Gestió d'Empreses Industrials s'estructura en cinc mòduls: Economia, Comptabilitat i Finances, Màrqueting, Gestió Empresarial i Educació General, a més de les Pràctiques en Empresa i del Treball Final de Màster. Cada mòdul consta de diverses matèries que poden incloure una o més assignatures.

El Màster en Gestió d'Empreses Industrials consta de 60 ECTS:

Dos semestres lectius de 30 ECTS.
En el segon semestre se situa la docència associada al Treball Final de Màster.

Pla d'estudis

CONSULTA EL PLA D'ESTUDIS

MòdulsMatèriesAssignaturesCrECTSFitxa
EconomiaEconomiaAnàlisi EconòmicaS3,0
EconomiaEconomiaEconomia InternacionalS3,0
Comptabilitat i FinancesComptabilitatPlanificació d'estats financersS3,0
Comptabilitat i FinancesComptabilitatAnàlisi de costos per a la presa de decisionsS4,5
Comptabilitat i FinancesFinancesAnàlisi financeraS3,0
MàrquetingMàrqueting IndustrialMarketingS4,5
Gestió empresarialDretDret empresarialS4,5
Gestió empresarialGestió de les personesGestió de Recursos HumansS4,5
Gestió empresarialOperacionsLogística i processos S3,0
Gestió empresarialEstratègia en l'empresa industrialAnàlisi i planificació estratègica S4,5
Gestió empresarialQualitat i innovació a l'empresa industrialÀnalisi i Gestió de DadesS3,0
Gestió empresarialQualitat i innovació a l'empresa industrialGestió de la innovacióS3,0
Gestió empresarialFormació HumanaÈtica i responsabilitat social de l'empresaS3,0
Pràctiques en empresa  S7,5
Treball final  S6,0

ECTS: European Credit Transfer System

Treball Final de Màster

En iniciar-se el curs s'assigna un tutor que guiarà i supervisarà l'elaboració del Treball Final de Màster per part de l'alumne. El Treball Final de Màster es planteja com un dels elements essencials per aconseguir els objectius competencials previstos per al Màster. L'objectiu del treball consisteix a aplicar tots els coneixements adquirits en la carrera de forma pràctica en la confecció d'un pla de creació d'una empresa i estudi de la rendibilitat i l'engegada de la mateixa.

Descarregar Programa

Más Información Masters