Més Informació Sol·licitar Admissió

Les pràctiques d'empresa se situen, amb caràcter obligatori, en el segon semestre amb una durada equivalent als 7,5 ECTS. Les pràctiques són gestionades per IQS i, en la seva pràctica totalitat, són de caràcter remunerat. Des de l'inici del Màster el responsable del Departament de Carreres professionals informa als alumnes del Màster dels tràmits a seguir per concretar la realització de pràctiques.

Descarregar Programa

Más Información Masters