Més Informació Sol·licitar Admissió

Perfil d'ingrés

El Master in Global Entrepreneurial Management desenvolupat de forma conjunta per part de la IQS School of Management de la Universitat Ramon Llull (Barcelona, Espanya); la Fu Jen Catholic University (Taipei, Taiwan) i la University of San Francisco (Sant Francisco, USA) va dirigit a titulats procedents de l'àmbit d'economia i administració d'empreses, enginyeries i altres titulacions que el comitè d'admissions de les tres institucions avaluarà amb la possibilitat d'exigir alguns cursos previs per poder ser admesos al programa.

Els candidats admesos en el Màster in Global Entrepreneurial Management queden matriculats oficialment a les tres universitats. En finalitzar el programa els estudiants obtenen un diploma de Màster conjunt per part de les tres universitats ("joint degree").

 

Començar matrícula

Alumnes

45

Mitjana d'edat

23

Nacionalitats i perfil acadèmic

Descarregar Programa

Más Información Masters