Més Informació Sol·licitar Admissió
  • Empreses Col·laboradores
    (Consulting Projects & Company Visits)

Collaborating Companies

La metodologia dels Consulting Projects està basada en múltiples casos d'estudi i projectes en grups. A més, a través del programa els estudiants poden desenvolupar projectes de consultoria en conjunt amb empreses que operen en mercats globals.

Algunes de les Collaborating companies són: