Més Informació Sol·licitar Admissió

Amb una orientació prioritària de caràcter professional, la planificació dels ensenyaments s'orienta a capacitar als titulats per poder desenvolupar capacitats directives que els permetin desenvolupar projectes empresarials innovadors propis amb vocació internacional o assumir posicions directives en empreses o organitzacions amb vocació d'estar present en mercats globals.
Algunes de les empreses en les quals, actualment, treballen els nostres titulats són: Apple, Inc., Deloitte, Toyota Astra Motor, Yelp, KPMG, Riskflow, Techstars, Bacardi, Expedia, Inc., Cisco Systems, Sony Playstation, American Heart Association, Mango...

Descarregar Programa

Más Información Masters