Més Informació Sol·licitar Admissió

El Dual Master’s Program in International Marketing in a Digital Enviroment / International Marketing & Sales Management té una doble orientació:

Una orientació professional per als estudiants que vulguin una capacitació per exercir com a professional del marketing en empreses que operen en els mercats internacionals, o per als estudiants que volen començar un projecte propi de creació de la seva pròpia empresa.

Una orientació investigadora per als estudiants que vulguin fer una tesi doctoral (en aquest cas hauran d’escollir entre les assignatures optatives 12 ECTS d’investigació, els quals s’especifiquen en el detall d’assignatures optatives) i que vulguin optar a un títol de doctorat del programa de doctorat d'IQS School of Management.

Per sector

 • Màrqueting
 • Comunicació
 • Publicitat
 • Social Media
 • Investigació de Mercats
 • Relacions Públiques
 • Vendes
 • Gestió d'Esdeveniments

Per perfil professional

 • Director de Marketing
 • Director de Comunicació
 • Brand/Product Manager
 • Key Account Manager
 • Commercial/Sales Director
 • Marketing Researcher
 • Marketing Analyst
 • Customer Manager
 • Digital Marketing Specialist
 • Communication and Advertising Specialist

Un cop hagis acabat els teus estudis de marketing i siguis un/a titulat/a del Dual Master's Program in International Marketing in a Digital Environment / International Marketing & Sales Management, IQS School of Management posa a la teva disposició el servei de Carreres Professionals que et donarà suport en el teu desenvolupament professional i en trobar oportunitats laborals a través de la nostra extensa xarxa d'empreses que col·laboren en la Borsa de Treball IQS.

Descarregar Programa

Más Información Masters

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.