Més Informació Sol·licitar Admissió
#tomorrowscreators

El Màster en Bioingeniería m'ha permès adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar la meva carrera professional en empreses del sector biotecnològic. Una dels grans avantatges d'aquest Màster és l'elevat nombre de pràctiques en diferents camps com són enginyeria de teixits, biorreactores, biologia molecular o biomaterials.

Marta Malagón
Alumni IQS. Màster Bioingenieria. Promoció 2014-2016

Durada

1 any acadèmic més tesi de màster
90 crèdits ECTS

D'octubre a juny


Castellà i anglès

Classes de 08.00h a 14.30h
Laboratoris: 11.30h a 14.30h

Per què estudiar el Màster en Bioenginyeria a IQS?

Encofament interdisciplinar en biotecnologia de la salut i biotecnologia industrial

Possibilitat de realitzar el TFM en empreses o universitats internacionals

El laboratori de Biotecnologia per a docència més gran d'Espanya

Laboratoris IQS

7.840m2

Objectius del Màster en Bioenginyeria

Formar titulats superiors amb un perfil aplicat a la recerca, desenvolupament i producció de productes, processos i serveis que utilitzen microorganismes o els seus components biològics en els àmbits de la biotecnologia industrial i biomedicina, caracteritzats per:

Coneixements avançats de les diferents disciplines en biociències (biologia cel·lular i molecular, bioquímica, microbiologia, bioinformàtica,etc)

Excel·lència en el domini de les eines biotecnològiques (d'enginyeria genètica i metabòlica a bioreactors i bioprocessos)

Coneixement dels sectors industrials i tendències en l'ús de les biotecnologies i els seus aspectes enginyerils.

Característiques del màster

Aquest màster es caracteritza per:

Més del 50% del contingut lectiu del màster correspon a Pràctiques de Laboratori en els nous laboratoris del recentment construït Edifici de Bioenginyeria, dotat de modernes instal·lacions i equips, amb professorat de pràctiques especialitzat i dedicat a temps complet.

En el claustre de professors participen investigadors i professionals de reconegut prestigi, procedents d'altres institucions europees i nord-americanes, que complementen el programa amb cursos i seminaris sobre temes d'especial actualitat.

A més de la component de recerca fonamental, el programa del màster connecta amb les necessitats del sector industrial a través de les empreses que assessoren el màster.

El Màster va dirigit a graduats (llicenciats, enginyers) que volen ampliar o orientar la seva carrera professional cap a les noves biotecnologies. El perfil dels nous titulats els permetrà exercir com a professionals en recerca i innovació d'alt nivell en la indústria o desenvolupar la seva carrera acadèmica amb la posterior realització d'un doctorat.

Competències a assolir

Els diferents mòduls del Màster en Bioenginyeria et permetran:

Desenvolupar els fonaments i les aplicacions de les tecnologies transversals en l'àmbit de les biotecnologies d'aplicació general en els diferents sectors industrials.

Adquirir coneixements en matèries complementàries que són rellevants per al teu desenvolupament professional en l'àmbit de la bioenginyeria (ètica i gestió).

Conèixer els diferents camps d'utilització de les eines biotecnològiques en un ampli ventall d'aplicacions i de sectors industrials.

Realitzar un projecte individual de recerca, el Treball de Fi de Màster, en un grup de recerca i sota la tutela d'un professor del màster.

Amb el Màster en Bioenginyeria ampliaràs els coneixements adquirits en el grau oficial i podràs participar en les fases de recerca, desenvolupament i producció dins de la biotecnologia industrial i la biomedicina.

Descarregar Programa

Más Información Masters

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.

Programes Relacionats

Màster en Química Farmacèutica

Màster en Gestió d'Empreses Industrials