Més Informació Sol·licitar Admissió

En què consisteix el Master in Biopharmaceutical Business?

El Master in Biopharmaceutical Business està dissenyat per a estudiants que desitgen desenvolupar el seu potencial professional en companyies del sector farmacèutic, biotecnològic o de tecnologies mèdiques, sobre la base de la demanda per part d'aquestes empreses de professionals altament qualificats.

Tant professors d'IQS com més de 30 professionals de la indústria compartiran continguts i casos d'estudi reals relacionats amb empreses globals d'aquest sector.

L'objectiu del màster és formar nous professionals capacitats per a incorporar-se a diverses funcions en el sector biofarmacèutic, en un ambient de treball internacional, i dotats d'una visió transversal, tant tècnica com de negoci, de les diferents àrees que integren aquesta rellevant indústria.

 • Els participants desenvoluparan aquesta visió professional sobre la base dels següents objectius: adquirir coneixements sobre les funcions, cadena de valor, aspectes tècnics així com comercials i financers específics del sector biofarmacèutic
 • Desenvolupar competències claus com a capacitat analítica, esperit crític, capacitat de lideratge o gestió d'equips
 • Aplicar els coneixements i capacitats adquirits a un entorn laboral real, a través de pràctiques curriculars.

Pràctiques curriculars obligatòries en empreses del sector
Desenvolupament d'habilitats de lideratge en paral·lel a l'aprenentatge

Impartit per professors IQS i ponents externs amb àmplia experiència professional

Programa 100% en anglès

Informació clau

60 crèdits ECTS

18:00 a 21:00
Tres dies a la setmanaEl programa es realitza íntegrament en anglès

#tomorrowscreators

It was worth to make 4,000 km to take this course. This is a knowledge treasure trove, carefully assembled by experienced top-professionals and opened here for us. This is a deep look inside the Pharma and Biotech industry functioning from the classroom.”
 

Nataliya Storozhylova
Alumni. Class of 2018-2019. Scientific Project Portfolio Manager.

Objectius del Master in Biopharmaceutical Business

El principal objectiu del màster és preparar-te perquè tinguis tots els recursos que necessitaràs per a enfrontar-te a un entorn professional internacional i competitiu en les indústries farmacèutica, biotecnològica o de tecnologies mèdiques. Això significa que seràs capaç d'adaptar-te amb facilitat als processos de treballs corresponents, en un entorn professional que canvia constantment.

Aquest objectiu principal està basat en l'adquisició a l'aula dels coneixements i competències necessaris per a aconseguir-lo, a més de per descomptat en l'experiència pràctica en empreses del sector biofarmacèutic.

 

Amb el Master in Biopharmaceutical Business seràs capaç de:

Adquirir coneixements sobre les principals funcions i àmbits de la cadena de valor pel desenvolupament de nous fàrmacs i dispositius mèdics, de la mà de professors i experts.

  Entendre detalladament els aspectes comercials i financers específics del sector farmacèutic.

  Aplicar els coneixements i competències adquirits a un entorn laboral real, a través d'unes pràctiques curriculars.

  Desarrollar capacidad analítica aplicada a la resolución de problemas en un entorno laboral real.

  Garantizar una rápida adaptación a los respectivos procesos de trabajo específicos de cada una de las funciones, que permita la incorporación inmediata al mundo laboral en el sector biofarmacéutico.

  Desenvolupar esperit crític i capacitat de lideratge.

  Descarregar Programa

  Más Información Masters

  POLÍTICA DE PRIVACIDAD
  Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.