Més Informació Sol·licitar Admissió
  • Dobles Màsters

Els alumnes tenen la possibilitat d'estudiar simultàniament el Màster in Biopharmaceutical Business juntament amb el Màster in Bioengineering o el Màster in Pharmaceutical Chemistry.
Les classes del Màster in Biopharmaceutical Business es realitzessin a les tardes durant tres semestres i es compaginarà amb les classes del màster triat.

Master in Biopharmaceutical Business + Master in Bioengineering

Master in Biopharmaceutical Business + Master in Pharmaceutical Chemistry

Per què estudiar un Doble Màster?

Perfils més complets i major qualificació professional

Optimització dels estudis: dos programes simulàniament

Més i millors sortides professionals