Més Informació Sol·licitar Admissió
#tomorrowscreators

El Màster en Ciència i Enginyeria de Materials m'ha proporcionat una formació avançada en el camp dels materials, incloent des d'assignatures dirigides a recerca, com la nanotecnologia, fins a assignatures enfocades al desenvolupament de noves empreses industrials, com l'emprenedoria per desenvolupar i potenciar la creativitat i la innovació de cada persona.

Carla Font
Alumni IQS. Doble titulació de Màster.
Màster en Ciència i Enginyeria de Material i Màster en Gestió d'Empreses Industrials.

Informació clau

1 any i mig (3 semestres en total)
90 crèdits ECTS

D'octubre a juny


Castellà i anglès

Dilluns a divendres
8.00h a 14.30h

Per què estudiar Ciència i Enginyeria de Materials?

Més del 50% del contingut lectiu en pràctiques de laboratori. Projectes reals amb empreses del sector.

Possibilitat de realitzar el Treball Fi de Màster (TFM) en empreses o universitats internacionals

Contacte i col·laboració amb empreses, start-ups i spin-offs del sector

Laboratoris IQS

8.300m2

Objectius del Màster

El Màster en Ciència i Enginyeria de Materials és un màster de perfil innovador que aporta coneixements avançats i forma professionals amb un perfil aplicat a la investigació i el desenvolupament de productes, processos i serveis.

Et convertiràs en un investigador polivalent, expert en els materials més innovadors, des de nanomaterials a biomaterials. Realitzaràs pràctiques experimentals amb tècniques de caracterització i producció de materials en laboratoris de tecnologia avançada.

Competències a adquirir

La realització del Màster en Ciència i Enginyeria de Materials, et permetrà adquirir les següents competències:

Coneixements avançats de les diferents disciplines de la ciència de materials que et permetin identificar i raonar problemes, desenvolupar i aplicar idees originals i integrar nous coneixements durant la teva vida professional.

Domini de les eines químiques i de gestió per a la recerca, desenvolupament i producció de productes i serveis químics.

Coneixement dels sectors industrials i de les noves tendències en l'ús de la ciència de materials.

Habilitats en la gestió de coneixement i capacitat per liderar projectes.

Descarregar Programa

Más Información Masters

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.

Programes Relacionats

Màster en Química Farmacèutica

Màster en Química Analítica

Màster en Gestió d'Empreses Industrials

Màster en Enginyeria Química

Màster en Enginyeria Industrial