Més Informació Sol·licitar Admissió
#tomorrowscreators

Una de les raons principals per les quals vaig decidir estudiar el Màster en Enginyeria Industrial en IQS va ser per la proximitat que té amb l'empresa. Durant el Màster vaig tenir l'oportunitat de crear contactes molt valuosos que van impulsar la meva carrera professional. Actualment estic treballant com Project Execution Engineer en Schneider Electric. Estic molt content amb la meva elecció

Eduard Tardio
Graduat IQS. Màster en Enginyeria Industrial. Promoció 2014-2015

Informació clau

2 anys (4 semestres en total)
120 crèdits ECTS

D'octubre a juny


Castellà i Anglès

Dilluns a divendres: 8:00 h a 14:30 h (primer curs)
Segon curs (segons especialitat)

Per què estudiar Enginyeria Industrial a IQS?

Més del 50% del contingut lectiu en pràctiques de laboratori

Possibilitat de realitzar el TFM en empreses o universitats internacionals

100% inserció laboral

Laboratoris IQS

8.300m2

Objectius del Màster en Enginyeria Industrial

El Màster en Enginyeria Industrial és de la via d'accés per obtenir les atribucions professionals d'enginyer superior. Et formaràs com
a responsable d'innovació tecnològica i podràs accedir a llocs directius d'empreses i organitzacions.

IQS compta amb les tecnologies més modernes i una metodologia pràctica per adquirir competències en àmbits com, per exemple, de projecte, càlcul, disseny, investigació, innovació i desenvolupament de productes, processos, instal·lacions i plantes industrials, entre d'altres.

Amb el Màster Universitari en Enginyeria Industrial aconseguiràs les competències específiques establertes per l'Ordre CIN / 311/2009, del 9 de febrer de 2009 i les atribucions de l'enginyer industrial com a activitat regulada a Espanya.

Informació oficial

Competències a adquirir

Per ser una titulació regulada, la majoria de les competències del Màster Universitari en Enginyeria Industrial estan definides en l'Ordre Ministerial CIN/311/2009, de 9 de febrer de 2009. Entre les teves competències estarà el projecte, càlcul, disseny, recerca, innovació i desenvolupament de productes, processos, instal·lacions i plantes industrials.

També estarà en el teu àmbit d'actuació la planificació estratègica aplicada a sistemes constructius i de producció, de qualitat i gestió mediambiental, la gestió tècnica i econòmica de projectes, i l'exercici de funcions de direcció general i adreça tècnica.

 

Així doncs, la realització del Màster en Enginyeria Industrial et permetrà adquirir les competències de caràcter: 

Professional: per preparar-te per a l'exercici de la professió de l'enginyeria industrial.

Empresarial: per orientar-te cap a la creació i direcció d'empreses de base tecnològica.

Investigador: per dirigir-te cap a la realització del programa de doctorat.

Descarregar Programa

Más Información Masters

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.

Programes Relacionats

Màster en Gestió d'Empreses Industrials

Doble Màster Enginyeria Industrial i Gestió d'Empreses Industrials

Doble Màster en Enginyeria Química i Enginyeria Industrial