Més Informació Sol·licitar Admissió
#tomorrowscreators

Vaig decidir estudiar a IQS per la seva gran connexió amb el món empresarial i industrial. El Màster en Enginyeria Química m'ha brindat l'oportunitat de realitzar projectes reals, en concret l'optimització d'un dels processos de Repsol. A més, el Treball de Fi de Màster l'he realitzat a una companyia capdavantera, Covestro.

Victor Manuel Martín
Alumni IQS. Màster en Enginyeria Química. Promoció 2016-2017

Durada

1 any acadèmic + tesi de màster (3 semestres en total)

D'octubre a juny


Anglès

Dilluns a divendres de 8.00h a 14.30h

Per què estudiar Enginyeria Química a IQS?

Més del 50% del contingut lectiu en activitats pràctiques

Possibilitat de realitzar el TFM en empreses o universitats internacionals

Realització de projectes amb empreses del sector com Covestro i Repsol

Laboratoris IQS

8.300m2

Objectius del Màster en Enginyeria Química

IQS porta més de 100 anys formant als químics i enginyers químics que lideren les principals empreses del sector. Entraràs a formar part dels professionals a l'avantguarda de la indústria química i tindràs accés a les millors oportunitats laborals del sector, tant en indústria com a investigació.

Et formaràs com a professional, investigador, gestor i emprenedor d'alt nivell per a la indústria química i de base química.

Adquiriràs els coneixements per al desenvolupament, la recerca i preparació de productes, processos i serveis, així com per a la gestió industrial i l'optimització de costos. La metodologia docent se centra en la realització d'un projecte real per a una gran empresa.

 

Informació oficial

El Màster en Enginyeria Química té previstes tres orientacions, que desenvoluparan en l'alumnat de forma especial les competències dirigides a l'activitat:

  • Professional: preparació per a l'exercici de la professió de l'Enginyeria Química.
  • Investigadora: dirigit a la realització del Programa de Doctorat.
  • Empresarial: orientat a la creació i direcció d'empreses de base tecnològica.

Competències a adquirir

La realització del Màster en Enginyeria Química et permetrà adquirir les següents competències:

Aplicar de forma avançada les Matemàtiques, la Química, la Física i l'Enginyeria a la pràctica professional de l'Enginyeria Química.

Identificar i donar solució a problemes complexos, poc familiars o amb incerteses dins de l'àmbit de l'Enginyeria Química, aplicant tècniques innovadores i eines actuals a l'execució de projectes d'enginyeria.

Dirigir i supervisar tot tipus d'instal·lacions, processos, sistemes i serveis de les diferents àrees industrials relacionades amb l'Enginyeria Química.

Domini de les eines tècniques i de gestió per a la recerca i el desenvolupament de processos, de productes i de serveis en la indústria química i afí, incloent habilitats en la gestió de coneixement i capacitat per desenvolupar i aplicar idees originals i per liderar projectes.

Capacitat per realitzar una pràctica responsable de la professió, incorporant els arguments ètics i deontològics necessaris per treballar en un entorn professional de forma responsable.

Capacitat de comunicar-se eficaçment de forma oral i escrita tant amb interlocutors especialitzats com amb públics no especialitzats, fins i tot en anglès i d'utilitzar l'anglès com a llengua de treball.

Entendre tots els aspectes contemporanis relacionats amb l'exercici de la professió així com la necessitat d'integrar nous coneixements durant tota la vida professional.

Sol·licita Més Informació

Más Información Masters

Descarregar Programa

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.

Programes Relacionats

Màster en Química Farmacèutica

Màster en Química Analítica

Màster en Enginyeria Industrial

Màster en Ciència i Enginyeria de Materials