Més Informació Descarregar Programa
#tomorrowscreators

Vaig decidir estudiar a IQS per la seva gran connexió amb el món empresarial i industrial. El Màster en Enginyeria Química m'ha brindat l'oportunitat de realitzar projectes reals, en concret l'optimització d'un dels processos de Repsol. A més, el Treball de Fi de Màster l'he realitzat a una companyia capdavantera, Covestro.

Victor Manuel Martín
Alumni IQS. Màster en Enginyeria Química. Promoció 2016-2017

Durada

1 any acadèmic + tesi de màster (3 semestres en total)

D'octubre a juny


Castellà i anglès

Dilluns a divendres de 8.00h a 14.30h

Coneix PIP

El Programa d'Intensificació Professional per a Enginyers (PIP) en col·laboració Covestro - IQS. Tindràs l'oportunitat d'intensificar la teva experiència a l'empresa, incorporan-te a les fàbriques de COVESTRO i a alguns dels seus departaments funcionals per treballar en tasques pròpies de cada un d'ells.

Per què estudiar Enginyeria Química a IQS?

Més del 50% del contingut lectiu en pràctiques de laboratori

Possibilitat de realitzar el TFM en empreses o universitats internacionals

Realització de projectes amb empreses del sector com Covestro i Repsol

Laboratoris IQS

7.840m2

Sol·licita Més Informació

1533 - master

Más Información Masters

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.

Programes Relacionats

Màster en Química Farmacèutica

Màster en Química Analítica

Màster en Enginyeria Industrial

Màster en Ciència i Enginyeria de Materials