Més Informació Sol·licitar Admissió
#tomorrowscreators

El Màster en Química Analítica m'ha aportat una formació transversal i integradora i un coneixement profund de les grans àrees de la química industrial, farmacèutica, ambiental, alimentària, etc. Les hores de treball en el laboratori, utilitzant equips i tècniques d'anàlisis capdavanteres, han estat el complement fonamental a les classes teòriques per adquirir les competències i la confiança necessària per incorporar-me al mercat laboral.

Cormac Hally
Alumni IQS. Màster en Química Analítica. Promoció 2015-2016

Informació clau
1 any i mig (3 semestres en total)
90 crèdits ECTS

D'octubre a junyCastellà i anglès

Dilluns a divendres
8.00h a 14.30h

Per què estudiar Química Analítica a IQS?

3h diàries de pràctiques al laboratori

Alt nivell d'especialització instrumental

Pràctiques remunerades a empreses del sector

Laboratoris IQS

Més de 7.840m2 en laboratoris i tallers

834 places individuals en laboratoris

3 hores diàries de treball pràctic durant el primer any

Objectius del Màster en Química Analítica

Especialització en la resolució de problemes de química analítica, amb un fort component experimental i de gestió de qualitat, per convertir-te tant en un professional com en un investigador d'aquest àmbit.

Les acreditacions AQU, EUROMASTER i ASIIN certifiquen aquest màster com la millor opció per obtenir les eines necessàries per afrontar, de manera global, un procés analític amb un ampli domini de les tècniques instrumentals associades.

 

euromaster     

 

Competències a adquirir

La realització del Màster en Química Analítica et permetrà adquirir les següents competències:

Coneixements avançats de les diferents disciplines de la química analítica, en particular incidència en els àmbits mediambiental, agroalimentari i farmacèutic, que et permetin identificar i raonar problemes, desenvolupar i aplicar idees originals i integrar nous coneixements durant la teva vida professional.

Domini de les eines químiques i de gestió per a la recerca, desenvolupament i producció de productes i serveis químics.

Coneixement dels sectors industrials i de les noves tendències en l'ús de la química analítica.

Habilitats en la gestió de coneixement i capacitat per liderar projectes.

Sol·licita Més Informació

Más Información Masters

Descarregar Programa

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.