Més Informació Sol·licitar Admissió
#tomorrowscreators

Aquest Màster m'ha permès en els meus coneixements sobre el procés de recerca i desenvolupament de fàrmacs i m'ha obert les portes a un nou sector professional com és la química farmacèutica. A més, he tingut l'oportunitat de realitzar pràctiques en una empresa referent del sector farmacèutic com és Almirall.

Anna Vilanova
Graduada IQS. Màster en Química Farmacèutica. Promoció 2016-2017

Informació Clau

1 any i mig (3 semestres en total) 90 crèdits ECTS

D'octubre a juny100% en anglès

Dilluns a divendres
8.00h a 14.30h

Per què estudiar Química Farmacèutica a IQS?

Visió global del procés de desenvolupament d'un medicament

Possibilitat de realitzar el TFM en empreses o universitats internacionals

Més del 50% del contingut lectiu en pràctiques de laboratoris

Laboratoris IQS

8300m2

Objectius del Màster en Química Farmacèutica

L'objectiu del Màster en Química Farmacèutica és formar-te com a professional i investigador amb un perfil aplicat a la investigació i al desenvolupament de productes, processos i serveis en els diferents sectors industrials relacionats amb la química farmacèutica, la biomedicina i altres sectors relacionats.

És l'únic màster 100% en anglès amb menys de 120 crèdits ECTS amb acreditació EUROMASTER, i acreditat per ASIIN.

 

  

Competències a adquirir

La realització del Màster en Química Farmacèutica et permetrà adquirir les següents competències:

Coneixements avançats de les diferents disciplines de la química farmacèutica que et permetin identificar i raonar problemes, desenvolupar i aplicar idees originals i integrar nous coneixements durant la teva vida professional.

Domini de les eines químiques i de gestió per a la recerca, desenvolupament i producció de fàrmacs.

Coneixement dels sectors industrials i de les noves tendències en l'ús de la química farmacèutica.

Habilitats en la gestió de coneixement i capacitat per liderar projectes en l'àmbit farmacèutic.

Descarregar Programa

Más Información Masters

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.

Programes Relacionats

Màster en Química Analítica

Màster en Gestió d'Empreses Industrials

Màster en Enginyeria Química

Màster en Ciència i Enginyeria de Materials