Més Informació Descarregar Programa
  • Objectius i Competències


Objectius del Màster en Química Analítica

Especialització en la resolució de problemes de química analítica, amb un fort component experimental i de gestió de qualitat, per convertir-te tant en un professional com en un investigador d'aquest àmbit.

Les acreditacions EUROMASTER i ASIIN certifiquen aquest màster com la millor opció per obtenir les eines necessàries per afrontar, de manera global, un procés analític amb un ampli domini de les tècniques instrumentals associades.

 

euromaster     

 

Competències a adquirir

La realització del Màster en Química Analítica et permetrà adquirir les següents competències:

Coneixements avançats de les diferents disciplines de la química analítica, en particular incidència en els àmbits mediambiental, agroalimentari i farmacèutic, que et permetin identificar i raonar problemes, desenvolupar i aplicar idees originals i integrar nous coneixements durant la teva vida professional.

Domini de les eines químiques i de gestió per a la recerca, desenvolupament i producció de productes i serveis químics.

Coneixement dels sectors industrials i de les noves tendències en l'ús de la química analítica.

Habilitats en la gestió de coneixement i capacitat per liderar projectes.