Més Informació Sol·licitar Admissió

El Màster en Química Analítica consta de 90 ECTS, estructurats en dos semestres lectius de 30 ECTS més un tercer semestre de 30 ECTS per a la realització del Treball de Fi de Màster, que ha de ser defensat davant un tribunal.

El màster s'estructura en cinc mòduls:

Mòdul Tecnològic: dedicat a l'ampliació dels coneixements de les principals tècniques analítiques, en identificació i caracterització estructural i en l'aplicació de l'estadística a l'anàlisi químic. Aquest mòdul conté un Laboratori de Tecnologia Analítica que desenvolupa a nivell pràctic els continguts que s'imparteixen en les matèries teòriques.

Mòdul de Gestió: coneixements en les tècniques de gestió de projectes i de laboratoris en una empresa, i de la gestió i assegurament de la qualitat.

Mòdul Específic: coneixements propis de l'especialitat en Química Analítica. Es fa èmfasi en el coneixement de les principals matrius a les quals s'apliquen processos analítics: aliments, productes farmacèutics, mostres mediambientals i productes industrials.

Mòdul Optatiu: té com a objectiu que els estudiants puguin aprofundir en diferents aspectes científics d’acord amb els seus interessos personals. Consta de dues assignatures, que procedir d'un catàleg propi d'aquest Màster així com d'altres Màsters universitaris.

Mòdul de Treball de Fi de Màster: realització d'un projecte de recerca individual en un grup de recerca i sota la tutela d'un professor del Màster.

Les pràctiques de laboratori i treball experimental ocupen més del 50% dels crèdits del màster. 

CONSULTA EL PLA D'ESTUDIS

Mòdul TecnològicECTS
Identificació i Caracterització Estructural4,0
Cromatografia Avançada4,0
Espectrofotometria i Electroanàlisi4,0
Quimiometria4,0
Laboratori de Tecnologia Analítica8,0
 
Mòdul de GestióECTS
Gestió de Projectes i de Laboratoris3,0
Gestió de la Qualitat i de la Informació3,0
 
Mòdul EspecíficECTS
Anàlisi de Qualitat Ambiental4,0
Anàlisi Agroalimentari4,0
Anàlisi de Productes Farmacèutics4,0
Anàlisi de Productes Industrials4,0
Laboratori d'Integració i Especialització Analítica8,0
 
Mòdul Optatiu (escollir 2)ECTS

- Farmacologia per a químics

- Fotoquímica

- Avaluació de Compostos amb Activitat Biològica

- Gestió de la Innovació i de la Informació

- Materials i Corrosió 

3,0
  
 
TFMECTS
Treball de Fi de Màster30 

 

Descarregar Programa

Más Información Masters