Més Informació Descarregar Programa
  • Pla d'Estudis


El Màster en Química Analítica* consta de 90 ECTS, estructurats en dos semestres lectius de 30 ECTS més un tercer semestre de 30 ECTS per a la realització del Treball de Fi de Màster, que ha de ser presentat en sessió pública i defensat davant un tribunal.

El màster s'estructura en quatre mòduls:

Mòdul Tecnològic: dedicat a l'ampliació dels coneixements de les principals tècniques analítiques, en identificació i caracterització estructural i en l'aplicació de l'estadística a l'anàlisi químic. Aquest mòdul conté un Laboratori de Tecnologia Analítica que desenvolupa a nivell pràctic els continguts que s'imparteixen en les matèries teòriques.

Mòdul de Gestió: coneixements en les tècniques de gestió de projectes i de laboratoris en una empresa, i de la gestió i assegurament de la qualitat.

Mòdul Específic: coneixements propis de l'especialitat en Química Analítica. Es fa èmfasi en el coneixement de les principals matrius a les quals s'apliquen processos analítics: aliments, productes farmacèutics, mostres mediambientals i productes industrials.

Mòdul de Treball de Fi de Màster: realització d'un projecte de recerca individual en un grup de recerca i sota la tutela d'un professor del Màster.

Les pràctiques de laboratori i treball experimental ocupen més del 50% dels crèdits del màster. 

Mòdul TecnològicECTS
Identificació i caracterització estructural4,0
Cromatografia avançada5.0
Espectrofotometria i Electroanàlisi5,0
Quimiometria4,0
Laboratori de tecnologia analítica8,0
 
Mòdul de GestióECTS
Gestió de projectes i de laboratoris5,0
Gestió de la qualitat i de la informació5,0
 
Mòdul EspecíficECTS
Anàlisi de qualitat ambiental4,0
Anàlisi agroalimentari4,0
Anàlisi de productes farmacèutics4,0
Anàlisi de productes industrials4,0
Laboratori d'integració i especialització analítica8,0
 
TFMECTS
Treball de Fi de Màster30