Més Informació Descarregar Programa
  • Pràctiques Externes


El pla d'estudis del Màster de Química Analítica no contempla la realització de Pràctiques obligatòries en empreses.
 
Amb tot, IQS disposa d'un servei especialitzat en la cerca i assessorament per a la realització de pràctiques en empreses entre el segon i el tercer semestre.