Més Informació Sol·licitar Admissió

A IQS les teves expectatives professionals i laborals són més elevades, perquè des del primer dia ja estàs en contacte amb les empreses més capdavanteres del sector.

Amb el Màster en Química Analítica podràs optar per:

Integrar-te com a professional en diversos sectors industrials, en posicions de recerca acadèmica o industrial, desenvolupament i producció en les indústries química, alimentària, farmacèutica, de diagnòstic, agroindústria, de materials, biomedicina, mediambiental, etc.

Incorporar-te en universitats i centres de recerca com a professional per a la recerca acadèmica i la transferència de tecnologia.

Desenvolupar la teva activitat professional en el camp de la docència.

Sortides professionals de la química analítica

El màster d'IQS et proporciona la formació necessària perquè puguis incorporar-te directament a qualsevol laboratori analític. La progressió professional dels graduats és més ràpida i té una alta ocupabilitat gràcies a l'estreta relació d'IQS amb la indústria.

Per sectors

 • Química
 • Alimentació
 • Farmàcia
 • Diagnòstic
 • Agroindústria
 • Materials
 • Biomedicina
 • Medi Ambient

Per perfil professional

 • Direcció de Projectes
 • Responsable de laboratori
 • Investigador d'alt nivell
 • Gestió de projectes
 • Control de qualitat
 • Consultor

Com a titulat en el Màster en Química Analítica, IQS posa a la teva disposició el Servei de Carreres Professionals que gestiona la Borsa de Treball una vegada hagis finalitzat el programa.

Descarregar Programa

Más Información Masters

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.