Més Informació Descarregar Programa
  • Objectius i Competències


Objectius del Màster en Química Farmacèutica

L'objectiu del Màster en Química Farmacèutica és formar-te com a professional i investigador amb un perfil aplicat a la investigació i al desenvolupament de productes, processos i serveis en els diferents sectors industrials relacionats amb la química farmacèutica, la biomedicina i altres sectors relacionats.

És l'únic màster 100% en anglès amb menys de 120 crèdits ECTS amb acreditació EUROMASTER, i acreditat per ASIIN.

 

  

Competències a adquirir

La realització del Màster en Química Farmacèutica et permetrà adquirir les següents competències:

Coneixements avançats de les diferents disciplines de la química farmacèutica que et permetin identificar i raonar problemes, desenvolupar i aplicar idees originals i integrar nous coneixements durant la teva vida professional.

Domini de les eines químiques i de gestió per a la recerca, desenvolupament i producció de fàrmacs.

Coneixement dels sectors industrials i de les noves tendències en l'ús de la química farmacèutica.

Habilitats en la gestió de coneixement i capacitat per liderar projectes en l'àmbit farmacèutic.