Més Informació Sol·licitar Admissió

El Màster en Química Farmacèutica consta de 90 ECTS, estructurats en dos semestres lectius de 30 ECTS més un tercer semestre de 30 ECTS per a la realització del Treball de Fi de Màster, que ha de ser presentat en sessió pública i defensat davant un tribunal.

 
El màster s'estructura en cinc mòduls:

Mòdul Transversal: aquest mòdul de contingut transversal té com a objectiu donar una visió general de tot el procés de R+D d'un fàrmac (Química Farmacèutica) i proporcionar a l'estudiant coneixements en les tècniques de gestió de projectes en una empresa (des de la definició de l'estratègia i de l'organització de R+D+i fins a les tècniques per orientar als equips cap als objectius definits) (Gestió de Projectes).

Mòdul de Recerca de Fàrmacs: té com a objectiu presentar a l'estudiant les eines necessàries per a la recerca de nous fàrmacs des de la seva fase de disseny i selecció mitjançant la química computacional (Disseny Molecular), la síntesi de les molècules candidates a presentar activitat biològica (Síntesi Orgànica Avançada) i les tècniques espectroscòpiques, espectromètriques, d'anàlisi tèrmica i difracció de rajos-X empleades per a la seva identificació i caracterització dels compostos orgànics (Identificació i Caracterització Estructural). Aquest mòdul conté un laboratori d'experimentació (Laboratori Integrat I) que desenvolupa a nivell pràctic els continguts que s'imparteixen en les matèries teòriques.

Mòdul Producció de Fàrmacs: té com a objectiu proporcionar a l'estudiant coneixements específics sobre la producció industrial de fàrmacs. En conseqüència, pretén proporcionar als químics el llenguatge, els coneixements i els principis del desenvolupament de processos de síntesi orgànica a escala industrial dins de l'entorn de la indústria farmacèutica (Química de Procés), dotar als estudiants de les eines necessàries per afrontar de forma global un procés analític amb matrius d'origen farmacèutic (Anàlisi de Fàrmacs), en un entorn en el qual preval la gestió i assegurament de la qualitat (Gestió de Qualitat). Aquest mòdul conté un Laboratori d'experimentació (Laboratori Integrat II) que desenvolupa a nivell pràctic els continguts que s'imparteixen en les matèries teòriques.

Mòdul de Matèries Optatives: té com a objectiu complementar els coneixements adquirits en els mòduls previs mitjançant tres Matèries Optatives. Aquestes matèries poden procedir d'un catàleg propi d'aquest Màster així com d'altres Màsters universitaris.

Mòdul de Treball de Fi de Màster: realització d'un projecte de recerca individual en un grup de recerca i sota la tutela d'un professor del Màster.

Les pràctiques de laboratori i treball experimental ocupen prop del 50% dels crèdits del màster. 
 
Mòdul TransversalECTS 
Química farmacèutica5,0
Gestió de Projectes5.0
 
Mòdul d'Investigació de FàrmacsECTS 
Disseny Molecular4,0
Síntesi Orgànica Avançada4,0
Identificació i Caracterització Estructural4,0
Laboratori Integrat I8,0
 
Mòdul de Producció de FàrmacsECTS 
Química de procés4,0
Anàlisi de Fàrmacs4,0
Gestió de la Qualitat i Regulació en la Industria Farmacèutica4,0
Laboratori Integrat II8,0

 

Mòdul de Matèries Optatives (3 asignatures a escollir: una del grup A, una del grup B i una del grup C)ECTS 
Grup A  
Fotoquímica4
Avaluació de Compostos amb Activitat Biològica4
Grup B  
Farmacologia per a Químics3
Enginyeria Cristal·lina Farmacèutica3
Grup C  
Sistemes Avançats d'Alliberament de Fàrmacs3
Disseny d'Experiències3

 

TFMECTS 
Treball de Fi de Màster30
 

 

Descarregar Programa

Más Información Masters