Més Informació Sol·licitar Admissió

El pla d'estudis del Màster de Química Farmacèutica no contempla la realització de Pràctiques obligatòries en empreses. Tot i així, podràs realitzar pràctiques, de manera opcional, en centres de recerca o pràctiques remunerades en empreses del sector entre el segon i el tercer semestre.

Amb tot, IQS disposa d'un servei especialitzat en la cerca i assessorament per a la realització de pràctiques en empreses entre el segon i el tercer semestre.

Descarregar Programa

Más Información Masters