Més Informació Sol·licitar Admissió
  • Professorat

El claustre de professors del Màster en Química Farmacèutica està integrat per especialistes a les diferents àrees del programa, tant acadèmiques com professionals, per aportar una visió global des de les aplicacions industrials fins a la recerca fonamental i aplicada en els diversos sectors en els quals incideix la química farmacèutica.

 
El professorat que imparteix el Màster es resumeix en el llistat adjunt:

Equip de Coordinació

Coordinador del Màster:
Dr. José Ignacio Borrell Bilbao. Professor. Departament de Química Orgànica i Farmacèutica. IQS School of Engineering. Universitat Ramon Llull

Responsable dels programes de Màster d'IQS School of Engineering:
Dr. Jordi Díaz. Degà d'IQS School of Engineering. Universitat Ramon Llull

Professorat

Dra. Judith Báguena Polo
Química Analítica i Aplicada
Dr. Xavier Batllori Aguilá
Química Orgànica i Farmacèutica
Dr. Xavier Berzosa
Química Orgànica i Farmacèutica
Dr. José Ignacio Borrell Bilbao
Química Orgànica i Farmacèutica
Dra. Ana María Cuartero Albesa
Química Orgànica i Farmacèutica
Dra. Ana Belén Cuenca González
Departament de Química Orgànica i Farmacèutica
Dr. Roger Estrada Tejedor
Química Orgànica i Farmacèutica
Dra. Laura Fernández Ruano
Dr. Cristian Gómez Canela | Departament de Química Analítica i Aplicada
Química Analítica i Aplicada
Dr. Santi Nonell Marrugat, FRSC
Química Analítica i Aplicada
Dr. Benjamí Oller-Salvia
Bioenginyeria
Dr. David Sánchez- García
Química Orgànica i Farmacèutica
Dr. Carlos E. Semino
Bioenginyeria
Dr. Jordi Teixidó Closa
Química Orgànica i Farmacèutica