• Matriculació dels alumnes d’IQS School of Engineering i d’IQS School of Management, excepte els nous alumnes