• Confiança, garantia d’èxit al transferir tecnologia
Dilluns, 25 Novembre, 2019
IQS Tech Transfer

 

La col·laboració entre l’empresa i la universitat té forma de diverses maneres. Des de l’acollida d’estudiants en pràctiques i la posterior contractació com a primer pas en la inserció laboral fins a la realització de projectes de recerca científica, desenvolupament tecnològic i d’innovació industrial. En qualsevol cas, la confiança entre l’empresa i la universitat és l’essència de l’èxit.

En l’àmbit de la transferència de tecnologia, l’empresa busca en la universitat el coneixement especialitzat dels seus professors en les noves tecnologies i els avenços científics. Però també valoren la seva capacitat per a fer front als nous reptes basant-se en mètodes de treball que es fonamenten en la gestió per projectes i en el treball en equip.

Per la seva part, el professor universitari mostra interès en els canvis que tenen lloc en el món industrial i percep que pot contribuir en els projectes d’innovació tecnològica i, sent que forma part de la missió universitària el retorn a la societat del molt que d’ella n’ha rebut.

Quan les dues esferes es plantegen una col·laboració en el marc d’un projecte de transferència de tecnologia, es fan evidents les expectatives de cadascuna de les parts i es concreten les responsabilitats i les taques que cada una ha de treballar individualment o en sinergia amb l’altra. Es tracta essencialment d’una aposta conjunta basada en una hipotètica confiança que, especialment quan es tracta de noves relacions entre entitats que no es coneixen, pot resultar en certa manera arriscada.

És doncs, durant el decurs del projecte i a mesura que s’avança en la seva execució, quan les relacions entre els equips de treball d’ambdues entitats es va consolidant. La comunicació sobre els resultats que es van assolint, o sobre les dificultats no previstes que van apareixent, ha de ser totalment transparent. Com equip de treball cal compartir els èxits però també els moments difícils i els reptes, i cal afrontar-los conjuntament.

És precisament aquest equip multidisciplinari, integrat per professors, investigadors i tècnics, tant des de la part empresarial com des de la part universitària, el que dóna valor al treball en equip. Les visions diferents i els aprenentatges d’experiències anteriors, esdevenen la base per a un diàleg que permeti fer girs en el desenvolupament del projecte amb la visió comuna d’assolir un mateix objectiu.

Quan aquesta comunicació, professionalitat, transparència i confiança té lloc, l’equip és imparable i qualsevol projecte de transferència de tecnologia entre l’empresa i la universitat és assolible, per difícil que pugui ser el repte tecnològic.

Algú pot pensar que només podem parlar d’alguns casos d’èxit i que el més freqüent és que aquestes col·laboracions acabin amb males experiències i l’incompliment de les expectatives.

Per aquests motius, estem satisfets quan els nostres clients tornen a IQS a proposar nous projectes o quan comptabilitzem que ja fa més de vint anys que seguim col·laborant amb alguns d’ells sense interrupcions. Agraïm sincerament la seva confiança en IQS!

 

Dra. Núria Vallmitjana

Directora d'IQS Tech Transfer