• CTPTI – Centre de Transferència de Processos i Tecnologies Integratives
Dimarts, 16 Gener, 2018
IQS Tech Transfer

Un dels grans projectes que tenim en marxa actualment a IQS és la construcció i equipament del nou Centre de Transferència de Processos i Tecnologies Integratives (CTPTI). Les obres per a la construcció de l’edifici van iniciar-se el passat mes de desembre i es preveu que finalitzin el mes de setembre d’enguany. Posteriorment, s’instal·laran els instruments de laboratori i els equips de planta pilot que seran el cor d’aquest nou centre de recerca i transferència de tecnologia.

L’edifici, de 1.150 m2, constarà d’un soterrani i una planta baixa que inclouran un Laboratori de Nanotecnologia, un Laboratori de Materials Avançats i Biomaterials, un Laboratori de Processos Químics en Flux Continu (Flow Chemistry) i una Planta Pilot de Bioprocessos, amb un reactor d’una capacitat de 100 l. La concreció d’aquestes àrees respon a les necessitats detectades en l’entorn industrial i a les capacitats científiques i tecnològiques dels professors i investigadors d’IQS.

Amb un pressupost de 2,5 milions d’euros, IQS compta amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, atorgat pel Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Recerca, per un import d'1,25 milions d’euros (Expedient 2015 FEDER S-05).  Aquesta concessió s’emmarca dins la convocatòria d’ajuts per a la selecció de projectes singulars institucionals de construcció, adquisició, habilitació i/o ampliació substancial d’edificacions per a infraestructures d’R+D que possibilitin la generació de recerca d’excel·lència, l’atracció de talent i el desenvolupament d’activitats de transferència de coneixement i valorització, susceptibles de ser cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

El CTPTI constituirà una infraestructura de recerca avançada i de transferència de tecnologia a la indústria per integrar tecnologies productives que condueixin a la generació de productes i materials d’alt valor afegit. Les activitats que es duran a terme en el centre tenen la finalitat de desenvolupar projectes de recerca d’excel·lència, especialment destinada a la seva valorització o transferència a la indústria per tal de potenciar el desenvolupament tecnològic i la innovació del teixit industrial català en els sectors que mostren un major potencial de creixement, a través de la introducció de nous productes de valor afegit i processos tecnològicament avançats en el mercat internacional.

IQS compta amb una sòlida trajectòria en activitats de recerca fonamental i aplicada, desenvolupament tecnològic, valorització de la tecnologia i transferència de coneixement i tecnologia al seu entorn industrial. Aquesta és la nostra manera de contribuir en la competitivitat de l’economia catalana i la seva internacionalització. Creiem fermament que les sinèrgies i els vincles entre l’empresa i la universitat són essencials per al creixement de l’economia del territori.

 

Dra. Núria Vallmitjana 

Directora d'IQS Tech Transfer