• CTPTI – CENTRE DE TRANSFERÈNCIA DE PROCESSOS I TECNOLOGIES INTEGRATIVEs
CTPTI – CENTRE DE TRANSFERÈNCIA DE PROCESSOS I TECNOLOGIES INTEGRATIVEs..
Dijous, 17 Gener, 2019
IQS Tech Transfer

Imatge de l'interior del nou edifici del CTPTI


Un dels grans projectes que tenim en marxa actualment a IQS és la construcció i equipament del nou Centre de Transferència de Processos i Tecnologies Integratives (CTPTI). Un cop finalitzada la construcció de l’edifici, el passat mes de desembre vam poder gaudir d’una visita que ens va permetre veure els nous espais i la seva distribució.

Actualment, s’està treballant en la instal·lació del mobiliari, dels instruments de laboratori i els equips de planta pilot que són el cor d’aquest nou centre de recerca i transferència de tecnologia. La previsió és que el centre estigui plenament operatiu al juny d’enguany.L’edifici, de 1.150 m2, consta d’un soterrani i una planta baixa que inclou un Laboratori de Nanotecnologia, un Laboratori de Materials Avançats i Biomaterials, un Laboratori de Processos Químics en Flux Continu (Flow Chemistry) i una Planta Pilot de Bioprocessos.

Amb un pressupost que supera els 2,5 milions d’euros inicials, IQS compta amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, atorgat pel Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Recerca, per un import d'1,25 milions d’euros (Expedient 2015 FEDER S-05).  Aquesta concessió s’emmarca dins la convocatòria d’ajuts per a la selecció de projectes singulars institucionals de construcció, adquisició, habilitació i/o ampliació substancial d’edificacions per a infraestructures d’R+D que possibilitin la generació de recerca d’excel·lència, l’atracció de talent i el desenvolupament d’activitats de transferència de coneixement i valorització, susceptibles de ser cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

El CTPTI constituirà una infraestructura de recerca avançada i de transferència de tecnologia a la indústria per integrar tecnologies productives que condueixin a la generació de productes i materials d’alt valor afegit. Les activitats que es duran a terme en el centre tenen la finalitat de desenvolupar projectes de recerca d’excel·lència, especialment destinada a la seva valorització o transferència a la indústria per tal de potenciar el desenvolupament tecnològic i la innovació del teixit industrial català en els sectors que mostren un major potencial de creixement, a través de la introducció de nous productes de valor afegit i processos tecnològicament avançats en el mercat internacional.

IQS compta amb una sòlida trajectòria en activitats de recerca fonamental i aplicada, desenvolupament tecnològic, valorització de la tecnologia i transferència de coneixement i tecnologia al seu entorn industrial. Aquesta és la nostra manera de contribuir en la competitivitat de l’economia catalana i la seva internacionalització. Creiem fermament que les sinèrgies i els vincles entre l’empresa i la universitat són essencials per al creixement de l’economia del territori.


                                                                            
 

Dra. Núria Vallmitjana

Directora de IQS Tech Transfer