• "CUM LAUDE" UNÀNIME PER AL NOU DOCTOR XAVIER RAMÍREZ ROMA

Dimecres, 19 Gener, 2011
General
  • Va presentar la seva tesi doctoral sobre integració regional a l'Amèrica Llatina.

Barcelona, 19 de gener de 2011.- El 14 de gener de 2011 el Dr. Xavier Ramírez va llegir la tesi doctoral "Els processos d'integració regional a Amèrica Llatina: una anàlisi comparativa a partir de la Teoria d'Àrees Monetàries Òptimes" a la Facultat d'Economia IQS de la Universitat Ramon Llull.

El tribunal qualificador va estar format pel Dr. J. Tricás Preckler, que va exercir el càrrec de president, el Dr. R. Méndez Hellín, que va assistir com a secretari, i el Dr. R. Eusebio, el Dr J. Turmo Garuz i la Dra T. Monllau Jaques, que van formar la resta de vocals del jurat.

La tesi doctoral –presentada per l'ara Dr. Xavier Ramírez Roma i dirigida pel Dr. Carlos Moslares– es centra a analitzar els tres processos d'integració existents a Amèrica Llatina –el Mercat Comú Centreamericà, la Comunitat Andina i el MERCOSUR– i avaluar quin d'ells reuneix les condicions més favorables per avançar cap a una major integració regional.

En un moment com el present, en què dins de la Unió Europea s'incrementen les divergències entre països membres, l'autor planteja la possibilitat d'elaborar un "índex d'integració" que permeti avaluar d'una manera objectiva el nivell de "similitud" entre economies, necessari per garantir la viabilitat de pertànyer a un mateix procés d'integració regional i d'aprofundir cap a estadis més avançats d'integració, com poden ser la constitució d'una unió monetària.

A la primera part de la recerca, a partir de la Teoria d'Àrees Monetàries Òptimes, s'avalua, per a cada un dels criteris d'integració identificats com a rellevants, quin dels tres processos d'integració d'Amèrica Llatina mostra unes condicions més favorables per avançar cap a una major integració regional. Posteriorment, l'elaboració d'un índex agregat d'integració permet determinar quin dels tres processos d'integració llatinoamericans està més preparat per avançar cap a una major integració regional. La metodologia utilitzada per a l'elaboració d'aquest índex havia estat aplicada anteriorment als països europeus amb l'objectiu de calcular el grau de preparació de cada país per incorporar-se a la tercera fase de la Unió Europea a mitjans dels anys noranta.

Els resultats de la recerca suggereixen que en l'actualitat, dels tres processos d'integració regional analitzats, el Mercat Comú Centreamericà (MCCA) mostra unes condicions més favorables per aprofundir cap a estadis més avançats d'integració regional. Així mateix, des de la seva situació actual propera a una unió duanera, el MCCA registra millores significatives en els últims anys en els indicadors d'integració regional analitzats. Finalment, a partir de la metodologia utilitzada en la investigació es deriva, que, dels tres processos d'integració analitzats, el bloc regional format pels països integrants del MERCOSUR mostra els menors nivells de convergència entre els seus països membres.

Claredat i rigor van ser alguns dels qualificatius que els membres del tribunal van atorgar a aquest treball. El jurat va elogiar la complexitat de la tesi i va valorar la dedicació de l'ara Dr. Ramírez Roma en aquest estudi que va obtenir la màxima qualificació de 'cum laude'.