• DIA INTERNACIONAL DE LA DONA I LA NENA EN LA CIÈNCIA
DIA INTERNACIONAL DE LA DONA I LA NENA EN LA CIÈNCIA..
Dilluns, 11 Febrer, 2019
IQS Tech Transfer

En ple segle XXI, considerem que vivim en un món avançat, en igualtat d’oportunitats i en el qual tothom té els mateixos drets. I si parlo a partir de la meva pròpia experiència personal i professional, subscriuria que la realitat és aquesta. En el meu entorn familiar vaig tenir la mateixa educació que els meus germans i germanes i les mateixes oportunitats per a estudiar a la universitat. Posteriorment, en la meva vida laboral i professional no m’he sentit mai descartada o discriminada per a una feina, posició, càrrec o responsabilitat, pel fet de ser dona. Altrament, tampoc crec que hagi estat escollida per a donar compliment a determinades quotes d’igualtat. Digueu-me ingènua, però vull creure que la meva formació, coneixement, experiència, habilitats i actituds han estat tinguts en compte per qui m’ha avaluat en cada moment. El mateix vull pensar que s’aplica a totes les altres dones.

És trist i lamentable, però malauradament no és així. Els indicadors són clars i contradiuen de manera contundent el meu posicionament, tant en el nostre àmbit territorial més pròxim com a nivell mundial. Quina n’és la causa? Es tracta d’un problema de vocacions o és que encara els estereotips de gènere i els prejudicis socials d’èpoques anteriors continuen mantenint a les dones allunyades de l’entorn científic?

Tot i que les dones han tingut una contribució significativa a la ciència des dels seus inicis, sovint han passat desapercebudes, invisibilitzades, obstaculitzades i, en ocasions, menyspreades. La bretxa de gènere en els camps de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques (STEM) persisteix des de fa anys arreu del món, tot i els esforços de la comunitat internacional per inspirar i promoure vocacions científiques en les nenes. Malgrat que la participació de les dones en aquest tipus d’estudis universitaris ha augmentat de manera considerable, encara es troben insuficientment representades en aquests àmbits. Encara hi ha barreres que cal superar.

L’informe “Dona i Ciència”, elaborat al 2018 per la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement (Generalitat de Catalunya), mostra indicadors interessants, prometedors però alhora també preocupants. Les dones que es matriculen d’estudis de grau o de màster superen en percentatge als homes. Són també més elevats els percentatges de dones que assoleixen titulacions de graus i de màster, i fins i tot en tesis llegides. Ara bé, aquests indicadors canvien dràsticament quan parlem de professors (associats, agregats, catedràtics) i d’investigadors. En tots aquests casos, els nombre d’homes supera el nombre de dones i la diferència és més acusada a mesura que s’ascendeix en la carrera científica.

A nivell mundial les dones representen només el 28% del personal investigador i el problema és tan evident que l’Espai Europeu de Recerca ha identificat la igualtat de gènere com una de les seves prioritats.

Vull creure que les coses canviaran. Vull creure que només és qüestió de temps i que el motiu d’aquesta desigualtat és degut a les circumstàncies històriques que arrosseguem i que només es corregeixen amb els canvis generacionals. Vull creure que no es tracta d’estereotips ni de prejudicis socials. Vull creure que les càrregues familiars no són barreres que cal superar. Vull creure que la igualtat d’oportunitats entre homes i dones és una realitat en la societat del segle XXI.

Mentre, cada 11 de febrer seguirem celebrant el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència. Enfixar aquesta diada l’any 2015, l’Assemblea General de les Nacions Unides pretenia aconseguir l’accés i la participació plena i equitativa en la ciència per a les dones i les nenes, a més d’assolir la igualtat de gènere i l’empoderament de les dones i les nenes.
 

Dra. Núria Vallmitjana i Palau

Directora d’IQS Tech Transfer