• Diferenciació i caracterització d’estructures per DRX

Divendres, 08 Març, 2019
IQS Tech Transfer

Welcome Day IQS

Imatge del nou equip DRX incorporat al CTPTI

 

EL Centre de Transferència en Processos i Tecnologies Integratives ha incorporat un equip de Difracció de rajos X. Es tracta de l’equip Malvern Panalytical Empyrean , dotat d’un detector ràpid que permet la reducció de temps d’assaig i millorar en els límits de detecció.

Amb l’adquisició d’aquest equip, des d’IQS Tech Transfer s’amplia la oferta de serveis tècnics a l’empresa, especialment dels sectors farmacèutic, ceràmic i metal·lúrgic, promovent d’aquesta manera la transferència de tecnologia i coneixement.

 L’anàlisi per difracció de rajos X (DRX) permet la detecció de les diferents fases cristal·lines presents en una mostra, donat que cada estructura cristal·lina dona lloc a espectres de difracció únics.

En la indústria farmacèutica, l’ús de la DRX està ben establert, tant en l’àrea de desenvolupament como de producció. Es tracta d’una tècnica no destructiva i la preparació de la mostra és molt simple, ja que no cal la dissolució, digestió o destrucció de la mostra per a la obtenció de resultats. D’aquesta manera, es pot analitzar el producte acabat, quantificar els principis actius, detectar la presència d’impureses cristal·lines i determinar el percentatge d’excipients amorfs emprats.

Així mateix, també és possible fer el seguiment de canvis en la morfologia cristal·lina durant els processos de producció. Això permet la seva aplicació en control de qualitat i detecció de polimorfs. En la indústria farmacèutica, la identificació dels possibles polimorfs d’un nou fàrmac és critica, ja que una nova forma cristal·lina d’un ingredient actiu API pot ser patentada com un nou producte. Així, un cop aïllat un nou fàrmac actiu, es requereix un patró indexat de difracció de rajos X per analitzar la estructura cristal·lina, assegurar una patent i protegir la inversió de l’empresa.

En sectors ceràmics, la DRX és l’eina ideal per a la quantificació directa de la composició mineralògica de matèries primeres, clínquer i productes de ciment. Així mateix, en l’anàlisi de roques o sòl, cada tipus de mineral es defineix per una estructura cristal·lina característica, el que permetrà una ràpida identificació i quantificació dels minerals presents en la mostra.

Per el que fa a la indústria de l’acer a eines, l’excés d’austenita retinguda, produïda com a conseqüència dels tractaments tèrmics als que és sotmès l’acer, és considerat perjudicial. La quantificació de la mateixa mitjançant DRX és crucial per tal de millorar la qualitat de l’acer.

Els diferents accessoris de que disposa el nou equip DRX a IQS permeten l’anàlisi de mostres en pols, peces planes i suspensions en modus de reflexió, transmissió o angle rasant. Per una banda, en transmissió és possible analitzar mostres molt petites de fàrmacs, proteïnes, suspensions i polímers. Per altre banda, em modus rasant, és possible estudiar mostres que requereixen un angle baix de difracció, com son les argiles i els materials mesoporosos, o bé caracteritzar composició i propietats mecàniques de capes fines i recobriments.

 

Per a l'adquisició d'aquest equip dins del marc del projecte  Expedient 2015 FEDER S-05,  IQS compta amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, atorgat pel Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Recerca.  Aquesta concessió s’emmarca dins la convocatòria d’ajuts per a la selecció de projectes singulars institucionals de construcció, adquisició, habilitació i/o ampliació substancial d’edificacions per a infraestructures d’R+D que possibilitin la generació de recerca d’excel·lència, l’atracció de talent i el desenvolupament d’activitats de transferència de coneixement i valorització, susceptibles de ser cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).