• Dioxines, de la xemeneia a la taula?

Dilluns, 11 Febrer, 2019
IQS Tech Transfer

dioxines

  Detall del Laboratori Mediambiental d'IQS

 

El nom genèric de dioxines agrupa una sèrie de compostos orgànics clorats, dins dels coneguts com a contaminants orgànics persistents. Es tracta de subproductes no desitjats, generats fonamentalment en processos tèrmics i industrials, però també en processos naturals, com poden ser erupcions volcàniques o incendis forestals.

La gran problemàtica de les dioxines és, per una banda, la seva toxicitat, donat que l’exposició, tant aguda com crònica, produeix diversos efectes tòxics en animals i en éssers humans, com disfuncions del sistema endocrí, immunotoxicitat, càncer, etc. Per altra banda, la seva característica lipòfila i la baixa capacitat de ser metabolitzats, fa que aquests productes s’acumulin en els teixits grassos dels animals i es vagin acumulant i transmetent al llarg de la cadena tròfica, sent aquesta propietat la principal responsable de més del 90% de l’exposició humana a dioxines.

Els nivells màxims de presència de dioxines en aliments queden establerts per la legislació europea, així com els nivells d’actuació per tal de disminuir l’exposició dels humans als esmentats compostos. Recentment, la EFSA (European Food Safety Authority) ha realitzat una re-avaluació de la toxicitat de les dioxines i dels límits d’ingesta tolerables. (https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/181120).

Les metodologies per analitzar els nivells de dioxines són llargues i complexes, degut a que es tracta de detectar ppt (picograms/gram), i per tant, és necessari l’ús d’equips molt específics, a més d’un elevat grau d’expertesa. Existeixen a l’estat espanyol molt pocs laboratoris acreditats i amb equipament adequat per realitzar aquestes anàlisis.

L’any 1999, el Laboratori Mediambiental d’IQS, dirigit actualment pel professor Dr. Jordi Díaz, es va convertir en el primer laboratori acreditat a l’estat espanyol per a l’anàlisi de dioxines en emissions atmosfèriques. I al 2004 va ser el primer laboratori acreditat per a la mateixa anàlisi en productes per alimentació humana i animal. Actualment, el laboratori disposa de dos equips de cromatografia de gasos acoblats a espectrometria de masses d’alta resolució. Compta amb un equip de 6 persones a dedicació completa que al llarg dels anys han anat consolidant la seva expertesa en aquest tipus de contaminants.

Des del seu inici i durant aquests 20 anys d’activitat en l’anàlisi de dioxines, furans, PCBs i altres contaminants orgànics persistents establers segons el Conveni d’Estocolm, el laboratori ha donat servei a l’administració pública, entitats col·laboradores i d’inspecció, empreses privades i altres laboratoris. En els darrers quatre anys, la quantitat de mostres analitzades s’ha vist incrementat en un 40%. I a finals del passat 2018, es va assolir l’anàlisi de la mostra nº 20.000.

Aproximadament, el 45% són mostres d’emissions atmosfèriques, el 33% corresponen a  productes per alimentació humana i animal i el 22% restant inclou una àmplia varietat de mostres, des de residus, cendres i sòls, fins a productes químics diversos.

No només és un laboratori que centra gran part de la seva activitat a oferir serveis a tercers, si no que a més, com a centre universitari del qual en forma part, la seva aposta per la recerca confereix un elevat grau d’expertesa a l’equip que el lidera, oferint un servei innovador i clarament al dia.