• EFICIÈNCIA ENERGÈTICA: UNA ESTRATÈGIA DAVANT LA CRISI?

Dilluns, 16 Novembre, 2009
General

Barcelona, 16 de novembre de 2009.- El dijous de la setmana passada, a l’IQS, amb motiu del Postgrau en Estalvi i Eficiència Energètica, que organitzen conjuntament l’IQS i Endesa, va tenir lloc la jornada de presentació que respon a la pregunta Eficiència energètica: una estratègia davant la crisi?

El Dr. Enric Julià, director general de l’IQS, va explicar que l’IQS era un centre que s’havia especialitzat, entre altres coses, en temes medi ambientals i de recerca, i va posar com exemple, el Ràpid Manufacturing i el treball conjunt amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat respecte el control de la contaminació atmosfèrica, com el tema dels 80 km/h.

Segons Josep M. Rovira, director general d’Endesa a Catalunya, el canvi climàtic és un tema de preocupació per a la societat, la qual cosa fa que sigui el moment per impulsar el desenvolupament energètic cap a la sostenibilitat. Però per fer-ho s’ha de fer un projecte comú entre tots els països i és necessària una implicació plena de la societat.

Així explicava que la Unió Europea s’ha proposat reduir, des d’ara fins al 2020, un 20% els gasos de l’efecte hivernacle, reduir un 20% l’energia fòssil i augmentar un 20% l’energia renovable.

Maria Comellas, directora general de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, creu que l’eficiència energètica és una política on hi ha un acord general, però a l’hora d’impulsar-la presenta certes dificultats: els primers esforços són per a la societat en general, ja que representa uns canvis d’hàbits i una inversió en equips.

El Dr. Pere Palacín, director del Postgrau en Estalvi i Eficiència Energètica, va fer una sèrie de previsions en eficiència i estalvi energètic des d’ara fins al 2030. [veure presentació]

Segons ell, la demanda de petroli serà creixent en les pròximes dècades gràcies a economies emergents com la Xina i l’Índia. El creixement serà de l’1,8% anual.

S’estima que s’hauran d’invertir 16 bilions de dòlars en les tres pròximes dècades per satisfer la demanda. Un 60% d’aquests diners s’invertirà en centrals elèctriques i xarxes de transport i de distribució.

El petroli, que representa el 37% del consum mundial de l’energia, seguirà essent la font dominant en les dues pròximes dècades, tot i que serà necessari descobrir més del 30% dels recursos requerits.

La producció de gas al 2030 es duplicarà respecte a l’actual. El gas natural continuarà essent una font important per a la generació d’energia elèctrica, aproximadament un 30%

El consum de carbó creixerà a la majoria de països, excepte a Europa Occidental. La Xina i l’Índia representaran el 72% de l’increment mundial.

El preus del petroli i el gas experimentaran una forta tendència a l’alça en relació als nivells actuals. El preu del carbó continuarà mantenint-se relativament estable.

Al 2030 més de la meitat de la producció de l’energia elèctrica provindrà de les tecnologies sortides a partir dels anys noranta, com les turbines de gas, el cicle combinat, les tecnologies avançades del carbó i les energies renovables.

L’energia nuclear pot tornar a fer-se popular a les economies madures.

Altres energies primàries com l’eòlica, mareomotriu, geotèrmica o solar es convertiran en part de la combinació d’energia.

Es preveu que el manteniment del predomini dels combustibles fòssils implicarà un creixement de les emissions mundials de CO2 superior al creixement del consum d’energia. Els països en vies de desenvolupament seran els causants de més de la meitat de les emissions mundials al 2030.

La participació a la demanda final continuarà essent constant i, en general, a nivell mundial prop d’un 35% correspondrà a l’indústria, un 25% al transport i un 40% al consum residencial i al sector terciari.

Es requereix augmentar substancialment la inversió en equips, aparells, processos, etc., que presenten major eficiència energètica.

Per poder aconseguir una eficiència energètica, Europa, des del 2006, aplica unes prioritats energètiques que engloben 6 àmbits d’actuació i estan recollits al llibre verd Estratègia europea per una energia sostenible, competitiva i segura

A Espanya actualment s’importa un 79% de l’energia, majoritàriament petroli i, a més, té un sistema elèctric que és un exemple a seguir per a molts països.

Segons l’anàlisi del sector energètic espanyol els reptes de la política energètica passen per la seguretat del subministrament, la competitivitat, i la sostenibilitat i el respecte al medi ambient. Cal destacar que la competitivitat s’ha de centrar en processos de baixa intensitat energètica, augmentar l’eficiència energètica i la gestió de la demanda i estructurar els costos reals i fomentar la competència.

A Catalunya el Pla d’Energia s’ha marcat com a objectius millorar fins el 2016 un 16,2% l’eficiència energètica de la comunitat. Per això promou a través d’organismes com l’ICAEN polítiques de subvenció per a diferents projectes d’energies renovables.

El Postgrau en Estalvi i Eficiència Energètica de l’IQS i Endesa és un programa específic en aquestes matèries, que vol dotar els participants d’eines per a la comprensió, la implantació, el control i la gestió dels diferents elements que constitueixen el vector energètic; capacitar-los per a l’avaluació de les activitats energètiques relacionades en els àmbits de l’edificació, l’urbanisme, la indústria i el transport; i finalment, poder realitzar propostes concretes per a l’optimització del consum d’energia, la minimització de l’impacte ambiental i la reducció de la factura energètica.

L’acte també va comptar amb la presència de Marçal Farreras, director de Seat España, Jordi Mestres, director general comercial de Baxi Roca, i de Felip Pich-Aguilera, arquitecte, cada un d'ells va posar especial èmfasi en el sector de l'automoció i vehicles electrònics, industrial i de serveis i de la construcció, respectivament.