• EL DR. MIQUEL GASSIOT PUBLICA LA SEVA VISIÓ D'UN NOU HUMANISME EN ELS CUADERNOS DEL CENTRO COORDINADOR DE LA INVESTIGACIÓN DE LA FIUC

Dijous, 17 Març, 2011
General

Barcelona, 17 de març de 2011.- El Dr. Miquel Gassiot, que va ser director general IQS (1985-1994) i rector de la Universitat Ramon Llull (1994-2002), ha publicat "El coneixement científic i la tecnologia comporten un nou humanisme" dins el número 9 de la revista Los Cuadernos del Centro Coordinador de la Investigación de la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC) [ info].

El creixement, gairebé exponencial dels coneixements científics i de les capacitats tecnològiques en un període que correspon només al 0,015% de la història humana, planteja a la societat grans dificultats per a l'assimilació dels sabers i dels nous recursos. Aquest treball, que es basa en una anàlisi històrica, procedeix d'una reflexió que posa en evidència la tensió que existeix entre el misteri de l'ésser humà (la seva vocació a la transcendència), el seu enorme potencial de desenvolupament i les incerteses i les angoixes existencials que pesen sobre la humanitat.

L'autor té en compte en aquest text les aportacions de la saviesa i les crides a la coherència expressades tant pels nostres «savis i profetes moderns» com pels antics. Entre les contribucions que ha tingut en compte figuren especialment les encícliques recents.

L'article conclou en la urgència que representa per a la societat trobar la via d'un nou humanisme personalista, basat en la consciència solidària global.

Aquest exemplar es remetrà en les pròximes setmanes a les universitats afiliades a la Federació i estarà disponible en el format PDF al Portal Internet de la FIUC en la rúbrica "Publicacions".