• EnFORTint les Unitats de Transferència
EnFORTint les Unitats de Transferència..
Dimecres, 10 Abril, 2019
IQS Tech Transfer

FORTaleciendo las Unidades de Transferencia en la URL
 

IQS Tech Transfer, com a unitat de transferència de tecnologia d’IQS, ha rebut un ajut que permetrà donar un impuls a la comercialització del coneixement i de la tecnologia desenvolupada en el centre.

El projecte FORTUT “EnFORTint les Unitats de Transferència” es presenta d’acord amb l’estructura federada de la Universitat Ramon Llull (URL). Per una banda, la unitat central (amb seu al Rectorat de la URL), té la funció de coordinar i donar suport especialment a les institucions federades de la URL que no compten amb una estructura pròpia de transferència de tecnologia. Per altra banda, les unitats distribuïdes de La Salle i d’IQS treballen en els seus objectius particulars per a la millor de la valorització tecnològica i el foment de la transferència cap a l’entorn industrial.

Entre els objectius de la unitat central s’inclou la realització d’accions per a la millora de la gestió de la propietat industrial de la URL, la identificació i difusió de les capacitats del grups de recerca, i també la promoció de la recerca col·laborativa.

La proposta d’IQS encaixa plenament en l’actual Pla Estratègic i es basa en la implementació d’un model amb dues vessants: la vessant pull que es fonamenta en la innovació oberta i la vessant push per a la valorització i comercialització de la tecnologia pròpia. En el primer cas, es treballarà en l’establiment d’un model intern per alinear les capacitats del centre als reptes d’innovació i de negoci del sector privat. En el segon cas, es treballarà aplicant la metodologia de la Oxford University per a la identificació, priorització, protecció i comercialització de les tecnologies desenvolupades.

Aquestes activitats es duran a terme per a potenciar i enfortir l’aproximació entre la universitat i l’entorn industrial. Tot i que per a IQS aquesta és una vessant prou integrada, creiem que encara podem fer més per contribuir al desenvolupament tecnològic i la innovació industrial de les empreses de l’ecosistema, promovent alhora el creixement professional dels nostres professors i investigadors.

El projecte compta amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, atorgat pel Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Recerca. Aquesta concessió s’emmarca dins la convocatòria d’ajuts per a la realització de projectes de les Unitats de valorització i transferència del coneixement de les universitats de Catalunya, adreçats a millorar sensiblement la interacció amb el sector productiu (resolució EMC/2970/2016, de 27 de desembre).
 

Dra. Núria Vallmitjana i Palau

Directora d’IQS Tech Transfer


Proyecto con la cofinanciación de Generalitat y Fondo Europeo de Desarrollo Regional