• Entrevista a Miquel Romero, Senior Quality Assurance d'Almirall i Professor d'IQS Executive Education
Entrevista a Miquel Romero, Senior Quality Assurance d'Almirall i Professor d'IQS Executive Education..
Dimarts, 21 Maig, 2019
IQS Tech Transfer
Miquel Romero en un moment de l’Open Class impartida a IQS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recentment, IQS Executive Education va organitzar una Open Class, dirigida especialment a les empreses del sector químic-farmacèutic, per apropar-les a l’aplicació del Big Data i la Intel·ligència Artificial. L’objectiu era oferir noves rutes d’anàlisi de les dades generades en els processos industrials, des d’una exploració pràctica i senzilla dels conceptes esmentats.

L’Open Class, que va comptar amb una bona participació de les empreses del sector,  va ser impartida per Miquel Romero, Senior Quality Assurance d’Almirall i Professor d’IQS Executive Education. En aquest entorn, vàrem realitzar la següent entrevista.

 

Quina és la seva visió de l'anomenada quarta revolució industrial?

No és altra cosa que l'evolució esperable de l'anomenada revolució digital, altrament coneguda per tercera revolució industrial, iniciada cap a la segona meitat de la dècada dels 80 del segle XX. Gràcies a l'increment del poder computacional dels ordinadors, teories i principis desenvolupats anteriorment, però no estesos per les limitacions tècniques del moment, veuen la llum en aplicacions pràctiques, tant a la vida personal com a la indústria.

Són propis d'aquesta nova revolució industrial el tractament massiu de dades per a l'observació de models de comportament, la predicció anticipativa, la robòtica avançada o la intel·ligència artificial donant suport a les decisions humanes.
 

Per què és important que els nous professionals dels sectors químic i farmacèutic es formin en cursos d’especialització, com els que imparteix IQS?

El coneixement dels professionals ha d'evolucionar paral·lelament al progrés de la ciència i de la tecnologia. En aquests moments el progrés tècnic és més ràpid que en el passat, on el coneixement es transmetia principalment pels llibres i les explicacions dels experts als novells. Les eines i la informació estan més disponibles que mai per a tothom. Els professionals que s'adapten als nous coneixements i que en fan ús tindran un avantatge indiscutible respecte d'altres.
 

Per què són o seran importants conceptes com Big Data i Intel·ligència Artificial en un sector industrial  com el farmacèutic, del que vostè procedeix?

En qualsevol sector, sense distincions, aquests conceptes són força importants en el sentit de que poden accelerar l'adquisició de coneixement i dotar-lo de consistència. El sector farmacèutic no és diferent en aquest sentit. Els estudis de mercat, les investigacions mèdiques, l'optimització industrial o la millora continua de la qualitat són àmbits d'aplicació on les noves tecnologies esmentades tenen lloc.

Com exemples, i només per esmentar alguns casos d'aplicació pràctica, podem passar del manteniment preventiu clàssic a que els equips ens informin de la freqüència i tipus de manteniment òptim segons l'ús i envelliment del mateix; podem optimitzar les estratègies de control de manera que maximitzem la seva efectivitat amb el menor cost possible; podem planificar les fàbriques més realistament considerant els efectes estocàstics que generen els retards,anomalies o qualsevol altra font de variabilitat; podem fer que els magatzems robotitzats aprenguin de l'ús que en fem per reduir els temps d'entrega dels materials, o per estalviar energia.
 

Vivim immersos en una multitud de noves terminologies ... però no fa ja temps que moltes d’aquests conceptes s’estan aplicant en els entorns industrials?

Realment no tenim tanta nova terminologia. Per exemple, el terme "intel·ligència artificial" s'usa des dels 50. Com hem comentat anteriorment, no ha estat possible aplicar-la fins que els algorismes definits anys enrere han pogut córrer en ordinadors de capacitat de processament suficient per tal que la resposta arribi a temps de reutilitzar-la per crear un llaç de control que permeti la millora a través de la realimentació.

Respecte al temps d'ús a determinats sectors, cal dir que els menys regulats són els primers en aplicar-ho degut a que no necessiten ser "autoritzats", ni que les administracions que els regulen ho entenguin. En altres paraules, l'alta regulació del sector farmacèutic és el fre més important per la revolució tecnològica. Però per no veure el got mig buit, podem dir que això també esdevé un assegurament de que el que apliquem al sector farmacèutic té cert nivell de validació (en el sentit de prova prèvia) perquè altres ja ho han aplicat amb més o menys èxit.
 

Quines alteracions/canvis importants preveu en la indústria actual amb l’explosió de la Intel·ligència Artificial? Afectarà a tots els sectors d’activitat?

És esperable disposar de medis més ràpids i efectius de diagnosi, tenir major seguretat en les nostres decisions per disposar de més alta capacitat de preveure infinitat d'escenaris possibles, corregir errades més ràpidament o evitar-les gràcies a nous processos de reconducció interventiva.

Sense cap mena de dubte, afectarà a tots els sectors d'activitat sense excepció. La rapidesa amb la que això passi, dependrà de la riquesa del sector, el suport dels governs i el nivell de regulació al que estan sotmesos.