• Entrevista a Ricardo Egea, fundador i CEO de Bionet Enginyeria
Dimecres, 29 Gener, 2020
IQS Tech Transfer

 

Ricardo Egea, fundador i CEO de Bionet Enginyeria
Ricardo Egea, fundador i CEO de Bionet Enginyeria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comencem parlant de Bionet. Quan es crea i per què?

Bionet es va crear a finals de 1999, per a treballar en un sector molt diferent del que treballem ara. Vàrem començar com a consultora d’enginyeria ambiental, per tal d’aprofitar les moltes oportunitats que anaven a sorgir de l’aplicació de la legislació europea a la indústria espanyola. Durant la dècada del 2000, Bionet va oferir serveis ambientals, des de les auditories ambientals fins a la construcció clau en mà de depuradores. Part de la nostra feina eren les col·laboracions amb contractistes públics en tasques d’enginyeria de plantes urbanes de tractament d’aigües i residus urbans. Alhora, teníem una activitat de construcció de plantes pilot, per al sector ambiental i també per als sectors alimentari i químic.

Al final de la dècada, van ocórrer diverses coses que ens van fer reorientar completament la nostra activitat. La primera va ser la incorporació d’un equip humà provinent d’una empresa bio-farmacèutica. Aquesta empresa es dedicava a la producció d’antibiòtics mitjançant fermentació a gran escala, i estava en procés de liquidació. La segona, que va ocórrer poc temps després, va ser el col·lapse del mercat al qual servíem, a causa de la congelació d’inversions, tant públiques com privades.

En aquell moment, vàrem prendre dues decisions, que després han estat molt importants. Primer, aprofitar el coneixement d’aquell equip humà per crear una activitat en el nínxol de la biotecnologia industrial, prioritzant també l’activitat comercial en el mateix. La segona va ser començar a desenvolupar tecnologia pròpia, deixant de ser només una enginyeria que dissenya a mida per a cada client i evolucionant cap a una empresa de producte. Això va significar iniciar una important inversió en R+D, que hem anat incrementant amb el pas dels anys.

I aquestes dues decisions ens porten on som ara: a ser una empresa que produeix equips de procés i dóna serveis per a la biotecnologia, tant en l’àmbit de laboratori com industrial, amb una gamma de producte propi líder al sector i amb presència global.

Quines característiques distintives destacaria dels equips de Bionet?

Els bioreactors, sistemes de filtració tangencial i equips auxiliars de bioprocessos que dissenyem i fabriquem comparteixen característiques comunes i que mantenim en tota la gamma de productes. La primera és la qualitat orientada a la robustesa i disponibilitat. A Bionet mai hem estalviat en qualitat de components o en solucions massa ajustades que suposin un risc de fallada. Després de la seguretat, que sempre ha de ser prioritària, el més important d’un equip de laboratori o industrial és que ha d’estar disponible per realitzar la seva funció. Per això, els nostres dissenys i construcció estan pensats per funcionar durant molts anys sense errors.

La segona és la flexibilitat basada en la modularitat. Especialment en les etapes d’ R+D, els equips han d’estar preparats per incorporar noves capacitats (sobretot en instrumentació) de manera senzilla. El software de bioprocessos de Bionet (ROSITA i MARTA) permeten que els equips creixin fàcilment per incorporar nous controladors i actuadors.

La darrera característica és la permanent innovació tecnològica. El nostre objectiu és tenir els equips més avançats en els nínxols on ens movem i que les capacitats siguin similars als d’empreses que porten molts anys fent això. Fruit de la nostra alta inversió en R+D+i, crec que ho estem aconseguint.

Quin és el perfil dels seus clients?

Tots els nostres clients comparteixen una característica comuna: la seva activitat té un component d’innovació molt alt. Això inclou a proveïdors de serveis tecnològics (universitats, centres tecnològics o empreses de serveis d’R+D) i a empreses que estan desenvolupant nous processos per elles mateixes.

Per sector, l’àmbit s’amplia cada dia. La biotecnologia (entenent-la com la producció de molècules mitjançant processos biològics i/o d’organismes microbians o cèl·lules d’interès) està en expansió. Fa uns anys, la major part de l’activitat es concentrava en el sector bio-farmacèutic, però avui dia tenim clients que fan bioplàstics, colorants, cosmètics, bio-pesticides i multitud de productes per a diversos sectors i aplicacions.

I per mida, tenim realment de tot. Des de start-ups amb menys de deu treballadors, fins a multinacionals amb desenes de milers de treballadors i seus en quasi tots els països del món.

Què representa per la seva empresa la relació establerta amb IQS, derivada de la instal·lació d’aquesta nova planta pilot de bioprocessos?

La relació de Bionet amb IQS té ja molta història i la instal·lació de la planta pilot inicia una nova etapa, esperem que sigui molt fructífera.

Tot va començar el 2013, quan vàrem organitzar una jornada d’escalat – “del laboratori al mercat” – per a la biotecnologia industrial. La convocatòria va ser un èxit i la vàrem repetir dos anys després, amb més assistència encara d’empreses.

Allò va demostrar que hi havia un important interès a adquirir coneixement pràctic en l’escalat de processos, i que IQS és una referència per a moltes empreses que tenien la biotecnologia dins de les seves necessitats immediates o dels seus objectius a termini mitjà.

La Planta Pilot de Bioprocessos d’IQS ofereix un marc únic a Espanya per donar resposta a aquestes necessitats; l’escalat de bioprocessos i la formació pràctica. A més, està ubicada a Barcelona, una ciutat amb gran atractiu per donar serveis d’àmbit internacional.

Bionet, per la seva xarxa de contactes a escala mundial i la informació que això ens aporta de les seves necessitats, el nostre coneixement dels processos i la qualitat del nostre capital humà (amb, entre d’altres, cinc doctors dedicats als processos biotecnològics) és el soci ideal per acompanyar a IQS en aquestes activitats.

Quins sectors es poden beneficiar, i de quina manera, amb aquesta nova instal·lació?

Com hem dit abans, la biotecnologia està en expansió en multitud de sectors. En el cas de la Planta Pilot d’IQS, els sectors naturals serien el químic, l’alimentari i l’agrícola.

La planta té les especificacions i les capacitats per produir per aquests sectors, sumat al fet que IQS té la tradició, el coneixement tècnic i els serveis complementaris per tal de servir-los plenament.

Quin és la seva visió del futur en els bioprocessos? A nivell mundial i en el nostre entorn més proper.

A Bionet creiem que el sector s’està apropant al que podríem denominar “el moment de la veritat”. En els darrers anys, hem tingut una inversió creixent en R+D per a desenvolupar nous productes, i ara és el moment de sortir del laboratori i saltar a la producció industrial i al mercat.

Això generarà moltes necessitats en múltiples àmbits, com l’escalat de processos i la seva optimització, la formació de tècnics per a les noves indústries i el subministrament d’equips i serveis associats.

Els números així ho confirmen. Per posar dos exemples, en el sector biofarma el creixement esperat és de més d’un 8% anual per als porpres cinc anys (el doble que la seva indústria i tres vegades el creixement mundial); i en el mercat dels bioestimulants per agricultura, s’estima un creixement del 10% anual.

Nosaltres apreciem que aquesta tendència és molt similar en diferents regions. I veiem el mercat espanyol fins i tot més actiu que d’altres, amb moltes oportunitats en totes les etapes dels projectes, des de l’R+D fins a la implantació industrial.

Finalment, quins són els plans de futur de Bionet?

Creiem que tenim el potencial de convertir-nos en una de les tres empreses líders del nostre nínxol de mercat.

Actualment, la nostra oferta tecnològica és, en molts aspectes, equivalent a la que tenen els nostres competidors. Aquestes són empreses que porten més de 40 anys dedicades a aquesta activitat i amb una xarxa de distribució consolidada.

Per tant, el primer repte és millorar la comercialització dels nostres productes i serveis. Al 2019, només un 55% de les nostres vendes ha estat en exportació i això, considerant el pes que el mercat espanyol té a nivell mundial, indica l’alt potencial de creixement que tenim. El repte pot semblar impossible, però l’onada de fusions i adquisicions del sector està provocant oportunitats de distribució. Així mateix, l’ampliació del sector i el màrqueting i comerç digital també obren noves possibilitats a una empresa com Bionet.

Sens dubte, aquest esforç comercial ha d’anar acompanyat de mantenir una forta inversió en R+D, que ens permeti seguir millorant la nostra oferta dels productes existents i poder introduir nous productes al mercat.

Finalment, la nostra oferta tecnològica ha de venir acompanyada de serveis de suport; i en aquesta estratègia, la nostra col·laboració amb IQS, en escalat de processos i formació, és un element fonamental del nostre futur.