• Equip universal d’assajos mecànics amb càmera climàtica i sistema DIC d’alta velocitat
Dijous, 19 Setembre, 2019
IQS Tech Transfer

Imatge del nou equip ZWICK/ROELL al laboratori SEAT-IQS

El Departament d’Enginyeria Industrial IQS ha incorporat recentment al seu laboratori SEAT-IQS un equip universal d’assajos ZWICK/ROELL de 30kN, amb càmera climàtica. Aquest equip ha estat instal·lat a la nova àrea de recerca i transferència de tecnologia del laboratori.

Es tracta d’un equip per a la realització de tracció, compressió i cisallament per a la caracterització de materials i components estructurals en un ampli rang de temperatures.

A aquest equip se li ha integrat el sistema de vídeo correlació digital d’imatges(DIC) d’alta velocitat, que permet reconstruir el camp tridimensional de desplaçaments i deformacions de sòlids.

El principi DIC és senzill: utilitzant una o varies càmeres (al menys dues per a la mesura en 3D), s’obtenen imatges consecutives del material sotmès a algun tipus de sol·licitació. El sistema de vídeo correlació compara una imatge de referència (estructura en repòs) amb les imatges capturades durant l’assaig (estructura sol·licitada). Mitjançant avançats algoritmes de correlació, el software mostra al usuari intuïtius mapes de colors dels desplaçaments, tensions i inclús modus de vibració.

Algunes de les característiques del nou equip d’assajos ZWICK/ROELL són

  • Està proveït d’una càmera climàtica que permet realitzar els assajos en un ampli rang de temperatures, des de -70 fins a 350ºC. Així, es poden cobrir les necessitats de multitud de sectors industrials, alguns d’ells molt exigents, com és el cas del sector aeroespacial.
  • També està equipat amb un sistema d’il·luminació LED d’alta intensitat, que permet incrementar la resolució sense danyar ni afectar les mostres.
  • A més, està proveït d’un sistema de fixació neumàtic, per tal d’evitar el danyat de les provetes, i un extensòmetre per mesurar deformacions longitudinals.

 

La compra d'aquest equip ha estat cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i mitjançant fons procedents de l'Obra Social "la Caixa".