• Estudi dels efectes mediambientals en els éssers vius

Dijous, 16 Abril, 2020
IQS Tech Transfer

Ejemplar de Danio rerio

Imatge d'un exemplar de Danio rerio
 

El terme “òmica” fa referència a l’estudi de l’abundància i/o caracterització estructural d’una gran gama de molècules químiques (biomolècules) en organismes, alterats per l’exposició a factors externs, com poden ser factors genètics, edat, malalties, fàrmacs, nutrició, estil de vida i ambientals.En general, l'objectiu de les ciències òmiques és identificar, caracteritzar i quantificar totes les molècules biològiques implicades en l'estructura, la funció i la dinàmica d'una cèl·lula, teixit o organisme.

El Dr. Cristian Gómez Canela, de la Secció de Cromatografia de IQS School of Engineering,  du a terme una línia de recerca concreta sobre les alteracions produïdes per els efectes mediambientals, on estudia la toxicitat en organismes vius d’agents externs (contaminants ambientals) com són fàrmacs, pesticides o plàstics entre d’altres.

L’organisme model que fa servir en la seva recerca és el Danio rerio, conegut comunament com peix zebra, un peix tropical nadiu del riu Ganges, al sud-est dels Himalaies, a la regió est de l'Índia. Aquests animals són molt utilitzats en aquestes  investigacions científiques, principalment per la seva homologia genètica amb l’ésser humà - aquests peixos comparteixen més del 70% del codi genètic amb l’home- , són vertebrats i tenen columna vertebral. A més, tenen una alta capacitat de regenerar els òrgans que li son parcialment amputats, així com una habilitat única per reparar el muscle cardíac.

Actualment, el grup del Dr. Gómez Canela també està investigant amb un altre organisme aquàtic com es la Daphnia magna, crustaci invertebrat d’aigua dolça utilitzat com a indicador de la toxicitat aquàtica. 
 

Anàlisi de toxicitat i comportament

Amb aquest model s’està realitzant, per una banda, l’estudi d’avaluació de la toxicitat d’acrilamida en els esmentats peixos, podent detectar-la per sota de la seva LC50. També s’estan duent a terme estudis de comportament amb imatges fotogràfiques, estudiant la mobilitat, detectant afectacions a la visió i modificacions en els neurotransmisors.

L’anàlisi dels perfils metabòlics dels organismes aquàtics en estudi es du a terme mitjançant mètodes cromatogràfics  i d’espectrometria de masses. Per un bon processament de les dades i la seva millor interpretació, es fa l’ús addicional d’eines quimiomètriques.


El model proposat serveix per estudiar qualsevol contaminant o estressant ambiental i, fins i tot, per les modificacions derivades de l’increment global de temperatura o canvi climàtic.

La recerca d’IQS es du a terme conjuntament amb reconeguts investigadors del Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), experts en l’estudi biològic del comportament i fisiologia de peixos zebra i Daphnia magna.