• GOVERNANÇA A IQS

Dilluns, 04 Abril, 2011
General

Aquests últims temps es parla molt en els mitjans de comunicació de la governança de les universitats: el Consell Social, el rector i el seu equip, competències i responsabilitats de cadascun. Estem parlant d'universitats públiques, situació molt diferent de les universitats privades de la qual forma part IQS.

IQS és una Fundació Privada i està regit per un Patronat en què tots els membres són elegits pel Provincial de la Província Tarraconense i en el futur, quan la província única sigui una realitat, pel màxim representant de la Companyia de Jesús a Catalunya.

El Patronat elegirà d'entre els seus membres el president, vicepresident i secretari i té com a missió principal vetllar perquè la institució segueixi l'ideari IQS, proposa les línies generals del pla estratègic i aprova el pressupost a l'inici de cada exercici i el seu acompliment al final. També té com a funció el nomenament del director general, que és el responsable de la marxa del dia a dia.

Moltes persones pensen que la Companyia de Jesús ajuda econòmicament la institució o, per contra, altres pensen que IQS aporta diners a la Companyia. No és certa cap de les dues suposicions. Com pràcticament en totes les obres dels jesuïtes, es procura que siguin autònomes econòmicament.

Del director general depenen els degans de l'Escola Tècnica Superior i de la Facultat d'Economia, el director general d'PEINUSA, que s'ocupa de la transferència de tecnologia a les empreses, el director de Programes Executius i les àrees de Serveis com són la Secretaria general Acadèmica, el Departament de Comunicació i Màrqueting Corporatiu, Administració i Recursos Humans.

IQS està representat a la Universitat Ramon Llull pel president de la Fundació i, en el consell executiu, pel director general. Juntament amb altres membres equivalents de les institucions federades, vetllen per la bona marxa de la Universitat.

Les fonts d'ingressos de l'IQS en un 68,6% provenen de les matrícules dels alumnes d'estudis oficials, un 20,9% de transferència de tecnologia i investigació competitiva, un 7,9% de programes per a executius i la resta de fonts diverses, entre les quals volem esmentar la Fundació Empreses IQS. IQS destina un 5,6% dels ingressos a beques d'estudis i les despeses principals són les persones que representen el 56%, i la resta de les partides principals els serveis i equipament per a la recerca que es porten al voltant del 20% del pressupost.

Les aportacions públiques al funcionament de l'IQS són nul, excepte el que es pot aconseguir a través dels projectes de recerca competitius.

Sens dubte, i amb voluntat de servei, un model sanejat de centre universitari és possible. Tots en IQS contribuïm, amb el nostre treball, que "el compte de resultats" cada any sigui possible.

Dr. Enric Julià, director general IQS

(Text de l'editorial del Dr. Enric Julià, director general IQS, publicat en el "Butlletí informatiu IQS" número 31, corresponent al mes de març.)