• Impressió 3D/Fabricació additiva. Innovant el present
Impressió 3D/Fabricació additiva. Innovant el present..
Dimecres, 24 Abril, 2019
IQS Tech Transfer

Presentación del último libro de Santiago Niño-Becerra
 

Les tecnologies de fabricació additiva s’han incorporat de manera contundent al panorama de les tecnologies de fabricació industrial, en combinar fabricació i acoblament en el mateix procés. La llibertat de disseny, la varietat de materials que s’utilitzen, la velocitat i la precisió de la impressió, són tots ells elements que milloren ràpidament, conduint a possibles aplicacions que creixen en molts sectors industrials (aeroespacial, biomèdic, automoció, etc.).

Es tracta d’una de les tecnologies més prometedores, i IQS ja va fer una aposta valenta per la mateixa i en la qual hi segueix invertint. Actualment, a IQS disposem de 6 equips d’impressió 3D de diferents tecnologies, que permeten tant la impressió de prototips com de peces industrials, amb gran varietat d’aplicacions en sectors com l’automoció, construcció, indústria aeroespacial i sector biomèdic, entre d’altres.

Els equips es poden classificar entre els que permeten la construcció d’elements i peces reals i els que s’enfoquen més cap a la impressió de prototips i models.

Dins la primera categoria disposem de tres equips d’impressió de peces finals, amb diferents característiques:

  1. La impressora Fortus 400mc destaca per la gran precisió d’acabat i obtenció de peces molt resistents, tant tèrmica com mecànicament.  Permet treballar i fabricar peces en forn a temperatura controlada, i utilitza tant plàstics habituals, com el policarbonat o l’ABS, com Politereimida PEI, també conegut com Ultem. Aquest darrer és un polímer avançat molt resistent, ignífug i que no genera fums tòxics en cas de destrucció. És molt emprat a la indústria aeronàutica per les seves característiques especials.

Aquesta impressora utilitza la tecnologia Fused Deposition Modeling (FDM). Amb ella es poden construir, per exemple, peces estructurals lleugeres (amb Ultem), tipus ‘sandwich’ de fibra de carboni amb “celosia”  interna,  per aplicacions en transport. Altres exemples serien elements ortopèdics, pinces per a robots o posicionadors de línies de muntatge ja definitius, entre d’altres.

També es poden construir guies quirúrgiques i models anatòmics.

2. Un altre equip d’aquestes característiques és la impressora Objet 30 Prime, amb aplicacions en prototips i peces finals de plàstic amb alta resolució per a elements mèdics. Aquesta impressora permet obtenir peces rígides i flexibles, mitjançant la tecnologia PolyJet, o impressió de resina líquida foto-curable mitjançant un capçal d’impressió. Alguns exemples obtinguts amb la Objet 30 Prime serien peces ortopèdiques o l’ús en tractaments d’ortodòncia i tallers dentals.

Una altra aplicació d’aquest equip és l’obtenció de soles de calçat esportiu  personalitzat, a partir d’imatges digitals reals del propi pacient i impressió posterior ajustada a la pròpia morfologia.

 

3. A diferència de les dues anteriors, la impressoraBioplotter Regemat 3D V1, s’utilitza en l’àmbit de la bioenginyeria, especialment en la construcció de bioscaffolds.

Aquest equip es basa en tres tecnologies:

  • Individually Pore Filling (IPF), per augmentar al supervivència de les cèl·lules;
  • Injection Volume Filling (IVF), per omplir els interiors dels volums impresos i
  • Fused Deposition Modelling (FDM), per augmentar la viabilitat i la supervivència de les cèl·lules amb termoplàstics, que requereixen altes temperatures de processament. 

La combinació de totes tres FDM+IPF+IVF permet la impressió d’estructures rígides de termoplàstics biodegradables.

Amb aquest equip també es poden obtenir, al igual que en el cas de la Fortus 400mc. guies quirúrgiques i models anatòmics.

 

L’altre grup d’impressores són les que permeten l’obtenció de prototips concrets, validació de dissenys i conversió de models virtuals en models físics. Tenen aplicacions  per a la impressió de maquetes (en arquitectura i construcció), demostracions de models, posada a punt d’elements de muntatge en línies robotitzades, validació de processos d’envasat, entre d’altres. Els equips disponibles en aquesta categoria són:

      4. BFB-3000 plus, amb aplicacions en prototips de plàstic. Utilitza la tecnologia Fused Deposition Modeling (FDM).

      5. EquipSintratec Kit, que utilitza la tecnologia  Selective Laser Sintering (SLS), un sinteritzat de polímer en pols mitjançant un làser que aporta
         energia. Admet diferents tipus de plàstic en pols.

      6. I finalment l’equip Stalactite, que utilitza la tecnologia Digital Light Processing (DLP).