• Invertim en els nostres doctorands per promoure la recerca

Dilluns, 21 Desembre, 2020
IQS Tech Transfer

 

 

IQS ofereix tres programes de doctorat, dos des de IQS School of Engineering (Doctorat en Bioenginyeria i Doctorat en Química i Enginyeria Química) i un des de IQS School of Management (Doctorat en Competitivitat Empresarial i Territorial, Innovació i Sostenibilitat). Aquest darrer, amb l’acrònim CETIS, és un programa conjunt amb la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Deusto i la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Pontifícia Comillas (ICADE).


En els darrers cinc cursos acadèmics (2015/16 – 2019/20), un total de 94 estudiants han estat cursant a IQS algun d’aquests programes de doctorat, dels quals el 49% en el programa de doctorat en Química i Enginyeria Química, el 30% en el programa de Bioenginyeria i el 21% en el programa CETIS.


Els doctorands representen el 3,7% del total d’estudiants matriculats en els programes oficials d’IQS durant els darrers 5 cursos acadèmics. Les dades de matriculació anuals mostren un increment del nombre de nous doctorands del 55% en els darrers cinc cursos.


El 23% dels estudiants de doctorat no gaudeixen de cap beca o contracte predoctoral. En general, es tracta d’estudiants a temps parcial que combinen les tasques de recerca que requereix cada programa de doctorat amb altres activitats professionals.


El 77% restant, és a dir 72 estudiants, gaudeixen d’algun tipus de beca o contracte predoctoral i es dediquen íntegrament a les activitats pròpies de cada programa de doctorat. Tot i que a nivell individual la situació dels estudiants de doctorat pot anar canviant durant els tres anys de transcurs que en general comporta un d’aquests programes, analitzant amb més detall les fonts de finançament, s’obtenen les següents dades:


El 15% s’emmarca dins els ajuts del Pla de Doctorat Industrial de l’AGAUR (Generalitat de Catalunya). Aquest programa té per objectiu captar el talent que genera el país per a situar els futurs doctors en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I a les empreses. El projecte de recerca de l’empresa es desenvolupa en col·laboració amb la universitat amb un format de tesi doctoral.


El 10% s’emmarca dins de contractes de recerca i de transferència de tecnologia que IQS té amb empreses. Es tracta de col·laboracions de llarga durada entre l’empresa i la universitat, que per la seva vessant científica són susceptibles de ser estructurats també en forma de tesi doctoral. Tal com succeeix en el cas anterior, la voluntat de l’empresa és la incorporació del futur doctor en l’activitat d’innovació pròpia.


El 9% compta amb una beca FI de l’AGAUR (Generalitat de Catalunya). Es tracta de contractes de personal investigador predoctoral en formació, que s’aconsegueixen mitjançant convocatòries públiques competitives.

 

El 6% compta amb una beca o contracte predoctoral del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, del Ministerio de Ciencia e Innovación.
 

El 3% compta amb una beca de doctorat finançada directament per algun dels grups de recerca d’IQS.


L’1% compta amb un contracte predoctoral procedent de fons europeus mitjançant els projectes H2020 del Programa Marc de la Unió Europea en Recerca i Innovació.


Finalment, és important destacar que el 56% compta amb un contracte predoctoral finançat per IQS a través dels propis fons de beques d’IQS, la qual cosa representa el 43% del total d’estudiants de doctorat.


A IQS estem compromesos amb la formació i la recerca, perquè el futur de la societat i del planeta està també en mans dels professionals de les noves generacions, aquells que avui es troben a les nostres aules.


Dra. Núria Vallmitjana
Directora d'IQS Tech Transfer