• INVESTIGADORS D’IQS I D’IRSI-CAIXA REBEN UNA MENCIÓ HONORÍFICA EN EL MARC DEL XII PREMI DE RECERCA FUNDACIÓ DR. ANTONI ESTEVE

Dijous, 02 Juny, 2011
General

Barcelona, 02 de juny de 2011.- El treball Discovery of Novel Non-Cyclam Polynitrogenated CXCR4 Coreceptor Inhibitors, realitzat per investigadors d’IQS [ info] i de l’Institut de Recerca de la Sida (IRSI-CAIXA) [ info], ha rebut una menció honorífica en el marc del XII Premi de Recerca Fundació Dr. Antoni Esteve [ info].

Un total de 84 articles s’han presentat per optar al premi a l’edició d’enguany. Davant la dificultat d’escollir l’article guanyador, el jurat, format per Sergio Erill, Patrick du Souich i John Wood, ha decidit atorgar, a més del premi guanyador, tres mencions honorífiques degudes a la gran qualitat dels treballs presentats. És per aquest motiu que l’article Discovery of Novel Non-Cyclam Polynitrogenated CXCR4 Coreceptor Inhibitors ha merescut una de les tres mencions honorífiques del XII Premi de Recerca Fundació Dr. Antoni Esteve.

Els principals investigadors d’aquest treball han estat el Dr. Jordi Teixidó i el Dr. José I. Borrell, del Grup d’Enginyeria Molecular IQS. Sofia Pettersson ha exercit com a primera autora de l’article Discovery of Novel Non-Cyclam Polynitrogenated CXCR4 Coreceptor Inhibitors. L’estudi es va publicar a la revista especialitzada ChemMedChem el passat 20 d’octubre del 2008 i tracta sobre una nova família de productes que són inhibidors d’un dels receptors d’entrada del virus de la Sida en les cèl·lules anomenades limfòcits T, les cèl·lules encarregades de la defensa de l’organisme. Aquest receptor s’anomena CXCR4. A través d’aquesta via d’acció s’evita que el virus infecti les cèl·lules. Aquests productes han estat objecte de patent i s’han llicenciat a una companyia per al seu desenvolupament.

Violeta I. Pérez-Nueno, Laia Ros-Blanco, Raimon Puig de la Bellacasa, María Obdulia Rabal, Xavier Batllori, Bonaventura Clotet, Imma Clotet-Codina, Mercedes Armand-Ugón i José Esté han format part de l’equip d’investigació d’aquest projecte i són els coautors de l’article.

González-Maeso i el seu article Identification of a serotonina/glutamate receptor complex implicated in psychosis, i María Salazar amb Cannabinoid action induces autophagy-mediated cell death through stimulation of ER stress in human glioma cells han rebut les altres dues mencions honorífiques.

El XII Premi de Recerca Fundació Dr. Antoni Esteve s’ha lliurat a Emma Puighermanal, primera autora de l’article del grup de Rafael Maldonado (Laboratori de Neurofarmacologia, Universitat Pompeu Fabra) Cannaboid modulation of hippocampal longterm memory is mediated by mTOR signaling. L’estudi guanyador d’aquest certamen es va publicar el setembre de 2009 a Nature Neuroscience. Aquesta investigació ha permès descobrir els mecanismes implicats en un dels efectes més perjudicials del consum de cannabis, la pèrdua de memòria. Aquesta iniciativa suposa un punt de partida per tal de desenvolupar noves estratègies terapèutiques que aconsegueixin prevenir algunes de les conseqüències més negatives del consum de marihuana.

El Premi de Recerca Fundació Dr. Antoni Esteve, dotat amb 18.000 euros, es lliura cada dos anys al millor treball d’investigació farmacològica publicat a qualsevol revista científica durant aquest període per un autor espanyol.

Fundació Dr. Antoni Esteve

Institució sense ànim de lucre i amb projecció internacional que contempla com a objectiu prioritari l'estímul del progrés de la farmacoterapèutica.

La Fundació Dr. Antoni Esteve, establerta el 1983, preveu com a objectiu prioritari l'estímul del progrés de la farmacoterapèutica mitjançant la comunicació i la discussió científica.

La Fundació Dr. Antoni Esteve organitza reunions internacionals multidisciplinàries on grups reduïts d'investigadors discuteixen els resultats dels seus treballs. Aquestes discussions es recullen a la col·lecció Esteve Foundation Symposia. Altres activitats de la Fundació Dr. Antoni Esteve inclouen l'organització de taules rodones amb la participació d'investigadors espanyols, que donen contingut a la sèrie Monografies Dr. Antoni Esteve, així com altres formes de suport a les ciències mèdiques, farmacèutiques i biològiques, entre les quals cal citar els Premis de Recerca que es concedeixen amb caràcter biennal.