• IQS adquireix un equip QTOF X500B

Divendres, 18 Desembre, 2020
IQS Tech Transfer

 

Equip QTOF X500B instal·lat als laboratoris d’IQS

 

IQS ha adquirit un equip QTOF X500B de la marca SCIEX, per a donar suport a la recerca avançada dels investigadors i a la transferència de tecnologia i prestació de serveis a la indústria, ampliant així el seu ventall d’equipament científic d’alta gamma.


L’instrument adquirit és un QTOF X500B connectat a un cromatògraf ExionLCAD. Es tracta d’un espectròmetre de masses LC/MS/MS híbrid quadrupol amb temps de vol (QTOF), amb un rang de masses de m/z de 5 a 2250 m/z en mode quadrupol i fins a 40 kDa en mode TOF.


Es tracta d’un equip amb sensibilitats comparables a un equip de triple quadrupol d’altes prestacions, que permet treballar a velocitats d’escaneig molt elevades, sense compromís de resolució i amb una exactitud de massa constant.


Degut a aquest disseny, l’equip pot treballar en mode SWATH™, un mode d’adquisició exclusiu de SCIEX per als equips QTOF i que permet obtenir l’espectre de masses i l’espectre de tots els fragments de les espècies presents a una mostra, obtenint el registre digital del conjunt.


Tot això permet l’obtenció d’un registre imparcial complet de MS i MS/MS de qualsevol mostra amb components coneguts o desconeguts, de manera que es pot utilitzar per a fluxos de treball tant quantitatius com qualitatius.


Aplicacions del QTOF X500B


Donada la seva versatilitat i les seves capacitats, aquest instrument es pot utilitzar per a moltes aplicacions, com són:


• La identificació d’impureses, a través de biblioteques com Chemspider.
• La caracterització de medicaments biològics.
• La determinació de la massa intacta. Aquest equip és capaç de determinar el pes molecular d’una gran proteïna, mitjançant la reconstrucció dels espectres adquirits de la mateixa.
• Establir la relació medicament-anticòs. L’instrument és capaç de verificar la càrrega útil de la relació fàrmac-anticòs i la seva distribució al llarg de la mostra, a través dels espectres reconstruïts.
• La verificació de mapes peptídics.


A més, amb aquest instrument es pot treballar en mode MRMHR per funcionar com a QQQ amb funcions addicionals, la qual cosa permet utilitzar l’instrument per a qualsevol determinació, juntament amb els instruments existents al laboratori.


Els sectors industrials on es pot utilitzar aquest equip són molt amplis, destacant les següents aplicacions:


• Sector Farmacèutic: bio-anàlisi, Discovery, QC, Pk, ADME, metabolisme.
• Sector Alimentari: detecció de pesticides, micotoxines, contaminants prohibits, multi-residus, sucres, lípids, proteïnes, fraus.
• Sector Mediambiental: legislació d’aigües, PFAs, haloacètics, disruptors endocrins, pesticides polars.
• Sector Clínic: immuno-supressors, cribratge neonatal, toxicologia, antivirals, antidòping, aminoàcids, nucleòtids.
• Sector Químic: materials de contacte, detergents, cosmètics, ftalats, colorants en pintures, etc.
Altres aplicacions a biofarma, proteòmica, genòmica, metabonòmica, biotecnologia i nanotecnologia.